งานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 25

วันนี้เป็นวันเสาร์ ตื่นแต่เช้า เหมือนเช่นทุกวัน แต่วันนี้ตื่นเต้นนิดหน่อยค่ะ เพราะจะเป็นวันที่ ทีมแรงงานนอกระบบจะจัดเวที “คุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ” หลายปีที่ผ่านมา หากจะทำเวทีลักษณะแบบนี้ อาจารย์สราจะเป็นคนดำเนินรายการ สัมภาษณ์ พี่น้องแรงงาน แต่วันนี้ จากการทำงานของพวกเราทั้งหมด มีการพัฒนาศักยภาพของพี่น้องแรงงาน ผู้ดำเนินรายการในวันนี้เป็น พี่น้องแรงงาน พี่สุจิน รุ่งสว่าง เครือข่ายแรงงานนอกระบบกรุงเทพมหานคร ดำเนินการสัมภาษณ์ พี่น้องแรงงานผู้แทนกลุ่มอาชีพ ตัวแทนกลุ่มแทกซี่ กลุ่มมอร์เตอร์ไซด์ แม่ค้าหาบเร่ ตัดเย็บเสื้อผ้า พี่อรุณี ศรีโตซึ่งเคยเป็นแรงงานในระบบมาก่อนและพี่ซาเล้ง และนอกจากนี้ยังมีพี่ ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข จากสำนักโรคจากการประกอบอาชีพ และมีอาจารย์สรา ร่วมในเวทีแลกเปลี่ยนแห่งนี้ เราคุยกันเรื่องการทำงาน ความเสี่ยง สิ่งแวดล้อมการทำงาน “อาชีวอนามัย” กรณีศึกษาการบาดเจ็บจากพี่น้อง คุณณรงค์ เนตรสาริกา จากสำนักโรคจากการประกอบอาชีพ เล่าให้พวกเราฟัง เรื่องราวการดูแลสุขภาพ แนวโน้มนโยบายจากสปสช. กับสุขภาพแรงงานนอกระบบ

วันนี้พวกเราได้เวลาทั้งหมด หนึ่งชั่วโมงครึ่ง ตื่นเต้นและดีใจค่ะ พี่น้องได้มาพูดคุย เรื่องอาชีวอนามัย เรื่องนโยบาย ยิ่งพูดก็ยิ่งน่าฟัง มิได้เชียร์กันเองแต่อย่างใดค่ะ มันเป็นแรงบันดาลใจเลยว่า เราต้องจัดเวทีให้พี่น้องได้ทำการสื่อสารสาธารณะ แลกเปลี่ยนพูดคุย และที่สำคัญ ในวันนี้ ก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ในกระทรวงแรงงานมานั่งรับฟัง เรื่องเล่า เรื่องราวต่างๆ จากพี่น้องแรงงานนอกระบบ

เราต้องทำกันต่อไปค่ะ

อาจารย์สรา

สุจิน รุ่งสว่าง ผู้ดำเนินรายการ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s