เดินหน้าต่อไป

ไม่ทราบว่าจะเขียนเรื่องไหนก่อนดี เพราะเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายในระยะเวลาที่ผ่านมา

การทำงานกับกลุ่มแรงงานนอกระบบ ดำเนินต่อไปอย่างเสมอเสมอมีระเบียบแบบแผน หรืออยากประเมินตัวเองว่า มีระบบระเบียบมากขึ้น มีข่ายซึ่งเป็นคำย่ออีกที มาจากคำว่า เครือข่าย มีข่ายมากขึ้น ทั้งในหมู่นักวิชาการด้วยกัน และในกลุ่มเป้าหมาย มีคนรู้จักมากขึ้น อิฉันดังพอสมควรนะค่ะ มีการบริหารจัดการดีขึ้น ทำงานหนักขึ้น มากวงทำงานขึ้น แต่เบาแรง ดูเหมือนจะขัดกันแต่เป็นความจริง มีเพื่อนหลายวงขึ้น แต่ประหยัดแรงมากกว่าแต่ก่อนเยอะ ตัวอย่างเช่น มีวงของนักวิชาการ จากน้องๆอาจารย์จากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ มหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ดังนั้นมีเครือข่ายนี้จะช่วยในเรื่องวิชาการ อบรมอาชีวอนามัยในแรงงานนอกระบบ มีระบบมากขึ้น เดี๋ยวนี้เราพัฒนาหลักสูตร มีสื่อ จึงประหยัดแรงและมีมาตรฐาน

ตั้งแต่เขียนมายังไม่มีอะไรไม่ดีเลย ตั้งใจกันอย่างนั้นจริงๆค่ะ เราจะไม่เคยเรียกทุกอุปสรรคว่าข้อเสียกันเลย พวกเราพยายามมองหรือมีทัศนคติร่วมกันว่า เราต้องเรียนรู้ในสิ่งเหล่านั้น ร่วมกัน นี่คือสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำงาน ตรงไปตรงมา ไม่มีสิ่งแอบแฝงซ่อนเร้นในทีมทำงาน

พวกเราพยายามสร้างทีมสนับสนุนติดตามการดำเนินงาน การทำงานร่วมกันด้วยความเข้าใจอย่างแท้จริง ต้องเรียกว่าเข้าใจ อย่างจริงใจ จะทำให้การทำงานมีความสุข เกิดประสิทธิภาพ ถึงเป้าหมาย หรือถึงธงชัยได้อย่างมั่นใจ

วงวิชาการ

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s