เป็นเรื่องเป็นราว OHS Model for Informal workers

I would like to introduce the participatory model for improving occupational health and safety among informal workers. This model is jointly developed by the Chulalongkorn University and the Mahidol University. It consists of four processes: capacity building, risk analysis, problem solving and monitoring and control. For further information please visit http://www.ijoeh.com or please contact aniruth_m@hotmail.com

เป็นเรื่องเป็นราว เป็นรูปเป็นร่าง เรียบร้อย หลังจากอาจารย์ได้ทำงานอยู่ในวงการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในแรงงานนอกระบบมาหลายปี ในช่วงเวลาที่ผ่านมา นอกจากจะไปคลุกกับพื้นที่ปฏิบัติงานจริงๆแล้ว ในด้านวิชาการ ทางเรา ม.มหิดล ก็ได้ร่วมมือกันพัฒนารูปแบบการพัฒนาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในแรงงานนอกระบบ กับ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ โดยนักศึกษาระดับปริญญาเอก เราซุ่มทำงานด้านนี้กันอยู่ ประมาณ 4 ปี ตามเก็บข้อมูลแรงงานนอกระบบทั่วประเทศ ได้ผลลัพธ์ นำไปวิเคราะห์ นำไปปรับปรุงให้รูปแบบดีขึ้น มีการทดสอบประสิทธิผลการดำเนินงานของรูปแบบออกเป็นตัวเลขที่วัดเป็นตัวเป็นๆได้ นำข้อมูลไปเสนอ ณ การประชุมต่างประเทศ พร้อมกับ พยายามส่งผลงานไปตีพิมพ์ในวารสารวิชาการอยู่หลายฉบับ ขณะนี้สัมฤทธิ์ผลแล้ว เมื่อลูกศิษย์ที่อาจารย์ภาคภูมิใจ สอบผ่านหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ ดุษฏีบัณฑิต ไปเรียบร้อย เหลือแก้ไขตัวฉบับวิทยานิพนธ์อีกเล็กน้อย เท่านั้น วันนี้จึงอยากนำเสนอรูปแบบการทำงานสำหรับแรงงานนอกระบบ ซึ่งสามารถตามไปอ่านดูได้ที่ International Journal of Occupational and Environmental Health Vol 15, No 3 July/Sep 2009ในการดำเนินงานครั้งนี้ ได้ผลลัพธ์เป็นรูปเป็นร่างที่นำมาใช้งานได้ นอกจากตัวโมเดลแล้ว ยังได้แบบสำรวจ โปรแกรมฐานข้อมูล ได้แนวทางการส่งเสริมความปลอดภัยในแรงงานนอกระบบ ที่เป็นรูปธรรม หากผู้ใดสนใจ สามารถดาว์นโหลดทุกอย่างที่กล่าวมาได้ จาก blog ของอาจารย์ด้านขวามือนี้ หรือหากเกิดปัญหาประการใด ขอให้ติดต่อสอบถามมาได้ค่ะ

 

จากเวบวารสารสามารถดูบทคัดย่อได้ ดังนี้

www.ijoeh.com

JAS Model โดย จิตรา อนิรุทธิ์ และ สรา

Jittra Aniruth and Sara

Advertisements

5 thoughts on “เป็นเรื่องเป็นราว OHS Model for Informal workers

  1. อาจารย์เฉลิมชัย ชมว่า อนิรุทธิ์ อธิบายดีมาก ชัดเจน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s