แนะนำโปรแกรมฐานข้อมูล

ไม่ได้เล่าเรื่องเสียหลายวันเลยค่ะ เพราะว่างานยุ่ง ยุ่งกับงานทุกวัน จนไม่สามารถจัดการเวลาได้เลย วันนี้มีข่าวดีเรื่องโปรแกรมฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบ ซึ่งได้มาแบบฟรี ฟรี และเป็นประโยชน์กับผู้เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน จึงขอเรียนเชิญ ผู้สนใจทำการโหลดตัวโปรแกรมฐานข้อมูลและตัวคู่มือการใช้งานโปรแกรม ไปใช้ได้แบบไม่มีค่าใช้จ่าย อาจารย์ได้ทำการ link ไว้ทางด้านขวามือเรียบร้อยแล้ว หรือหากไม่สะดวก ดำเนินการจากที่นี่ได้เลยค่ะ โปรแกรมฐานข้อมูล http://www.pkrubi.com/download.OHSI.rar และ คู่มือการใช้งาน ที่ http://www.pkrubi.com/Manual.pdf หากมีปัญหาในเรื่องการโหลดและการใช้งาน แจ้งข่าวมาได้เลยนะค่ะ ด้วยความยินดีเสมอ

อาจารย์สรา

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s