ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ

วันศุกร์ที่ผ่านมาเป็นวันแรกที่ได้ร่วมทำงานกับประชาคมชาวคณะสาธารณสุขศาสตร์ จึงต้องเตรียมตัวอย่างดี อันเนื่องจากความเกร็งนี่เอง นี่เรื่องจริงนะค่ะ เพราะว่ากันเองนี่แหละ เกรงว่าจะทำได้ไม่ดีจึงต้องเตรียม เตรียม ทุกอย่าง เกรงไปเสียหมดว่า จะไม่พอ เอกสารต้องจัดมากกว่าปกติ เนื้อหาก็ต้องพยายามอย่างดี โครงการความปลอดภัยในการใช้สารเคมีในห้องปฏิบัติการนี้ ดั่งเดิมนั้นอาจารย์สราจะเป็นเพียงผู้ช่วย ที่หน้าตาดีเท่านั้น เพราะอาจารย์ไชยนันต์จะดำเนินการร่วมกับอาจารย์บุณยฤทธิ์ แต่เนื่องจากอาจารย์ไชยนันต์นั้นขณะนี้กำลังเผชิญกับหิมะ ณ ต่างประเทศ ขณะที่กำลังทำการศึกษาต่อ ไม่สามารถจัดทำโครงการได้ อาจารย์สราก็เลยรับช่วงต่อ แต่ก็ได้ดำเนินการปรึกษาอาจารย์นันต์อยุ่อย่างเป็นระยะๆ เพื่อสานต่อวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การดำเนินโครงการใช้รูปแบบการอบรมแบบมีส่วนร่วม เน้นการดูหนัง (แต่ไม่มีเพลงฟัง) ดูภาพเคลื่อนไหวประกอบ เน้นการร่วมพูดร่วมคุย ไม่ได้ใช้รูปแบบการสอนในห้องเรียน และพร้อมกับใช้การทำงานกลุ่ม ท้ายที่สุดก็ได้ผลการสำรวจห้องปฏิบัติการเบื้องต้นจากการพูดคุย พฤติกรรมการทำงานเบื้องต้น จากแบบสำรวจ และแผนการปรับปรุงงานเบื้องต้น การอบรมสัมฤทธิ์ผลหรือไม่ ทีมงานของเราจะติดตามกันต่อไป

รศ.ดร.เฉลิมชัย เล่าเรื่องทิศทางการดำเนินงานด้านความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยมหิดล

บรรยากาศในงาน

 

ส่วนหนึ่ง (ที่ยังไม่เสร็จ) ของแผนงานในกลุ่ม

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s