การประเมินความเสี่ยงสุขภาพ

เมื่อวานก็มีเรียนจ้า ตอนเช้าเรียนเรื่องการประเมินขนาดและการตอบสนอง ซึ่งต่อจากวันก่อนที่เป็นแบบมี Threshold สำหรับเมื่อวานเป็น non-threshold approach สำหรับสารก่อมะเร็ง แบบต่างๆ อยากจะบอกว่าสนุกสนานเหมือนเดิม อาจจะเป็นเพราะว่า อาจารย์สราชอบถามอาจารย์เรื่องเกี่ยวกับอาชีวอนามัยมาก ดังนั้นในชั่วโมงหลังๆ อาจารย์จะยกตัวอย่างในเรื่องเกี่ยวกับอาชีวอนามัยเพิ่มขึ้น หวานเราเลย เขาเรียกว่าเข้าทาง ตอนบ่ายเป็นเรื่องการดำเนินการประเมินความเสี่ยงสุขภาพ ในหลักสูตรนี้ ผู้จัดได้นำ IPCS/WHO Toolkit ซึ่งเป็นเครื่องมือจาก WHO นำมาทดลองใช้ อาจารย์บอกว่า ไม่ได้เห็นว่าพวกเราเป็นหนูทดลอง แต่อย่างไรก็ตามอยากจะบอก กลุ่มพวกคุณเป็นกลุ่มแรกๆ ที่มีโอกาสได้ทดสอบเครื่องมือนี้ อาจารย์แคสทิน ชื่อคุ้นอีกแล้ว อาจารย์บอกในภายหลังว่า อาจารย์ใช้ภาษาเยอรมันเป็นภาษาแม่  อาจารย์ให้ทำงานกลุ่ม อันประกอบด้วย กลุ่ม เอนโดซัลแฟน VOCs และ ปิโตรเลียม อาจารย์ให้สถานการณ์ของสารเคมีมาให้เราคิด คิด คิด และนำเสนองาน เสียดายว่า อาจารย์สราไม่สามารถอยู่ถึงเย็นจึงไม่ได้มีโอกาสฟังน้องๆ นำเสนองาน แต่พรุ่งนี้เช้าจะรีบไปเช็คข่าวแต่เช้า ว่าเป็นอย่างไรบ้าง ในขั้นตอนของ HI หรือ Hazard Identification และ HC Hazard Characterization คืนนี้ต้องอ่านหนังสือเตรียมตัว เพราะเอกสาร IPCS ฉบับนี้หนามาก ต้องใช้เวลาย่อยกันสักหน่อยค่ะ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s