เทคโนโลยีทำให้คนกล้าหาญ ชาญชัย

วันนี้ได้มีโอกาสสัมผัสเรื่องบางเรื่องที่มีความอัศจรรย์เป็นอย่างยิ่ง อันเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี การมีฐานข้อมูล องค์ความรู้ที่สามารถเข้าถึงได้โดยง่าย ความสามารถกระทำ การคัดลอกและวาง (c&p) นั้นเกิดขึ้นในวงวิชาการอย่างกว้างขวาง การกระทำดังนี้ จะเป็นการดีมาก หากคนที่ทำจากการเกิดความเข้าใจอย่างดี แต่หากทำโดยปราศจากความรู้ความเข้าใจ สิ่งใดจะเกิดขึ้น เรื่องนี้อาจารย์เคยเขียนไว้ในเรื่องการอบรมสารเคมี ในวันนี้ได้มีโอกาสสัมผัสสิ่งที่คล้ายคลึงกันอีกครั้ง สมมติฐานของอาจารย์คือ ในเมื่อคนที่ทำหรือถ่ายทอดออกไปโดยปราศจากความเข้าใจอย่างแท้จริง คนฟังหรือคนอ่าน ก็ไม่สามารถได้ประโยชน์จากการได้ฟังหรือได้อ่าน กระมัง ขอยกตัวอย่างง่ายๆ ในวงการพิษวิทยาเช่นคำว่าการระคายเคืองและการกัดกร่อน คำสองคำนี้ ลึกซึ้งมากในสมัยก่อนๆ ไม่มีการแบ่งแยกอย่างชัดเจน แต่เดี๋ยวนี้โดยระบบการจำแนกและติดฉลากที่เหมือนกันทั่วโลก หรือที่เรียกว่า GHS เขาก็ได้แบ่งอย่างชัดเจน ละเอียด จะมีความลึกซึ้งปานใด ขอให้ไปอ่านศึกษากันต่อไป หากอ่านแล้วยังไม่เข้าใจ ขอให้รีบบอกเล่ามาได้เลย เพราะอาจารย์ทำหน้าที่ในการแปลเอกสารชุดนี้ในส่วนของความเป็นพิษต่อสุขภาพเอง ขอรับผิดหากทำสิ่งใดไม่ถูกไม่ต้อง ส่งข่าวบอกมาได้ค่ะ

มาเล่าเรื่องนี้ต่อว่า ที่ต้องมีการมานั่งเขียนเรื่องแบบนี้ เพราะอยากทำให้กลุ่มคนที่ใช้เทคโนโลยีเป็น รู้ภาษาต่างประเทศ ทั้งวิชาการและตัวภาษาจริงๆ หากท่านกระทำการรวมรวมเรียบเรียง ในสิ่งที่ท่านรู้และเข้าใจอย่างดี สิ่งนี้คือสิ่งที่ถูกต้องและดีงามค่ะ ขอสนับสนุนให้ทำต่อไป แต่หากทำไปโดยมิได้รู้ มิได้เข้าใจ ล่ะค่ะ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s