28 ตุลาคม 2552 คืนข้อมูลสู่ชุมชน

วันพุธที่ผ่านมา คือวันที่ 28 ตุลาคม พื้นที่บูรณาการตำบลบ้านเลือก จัดให้มีเวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชน งานนี้อาจารย์สราทำหน้าที่เป็นพิธีกร ทำหน้าที่หลายอย่างวิ่งวนอยู่รอบเวทีคืนข้อมูล ก่อนไป ก็ทำหน้าที่ขอ ขอของที่ระลึกเพื่อนำไปให้ผู้ที่มาร่วมงานนั้นคือ แรงงานในพื้นที่ อาจารย์ได้ประชาสัมพันธ์ผ่านทางblog นี้ และใช้วิธีจู่โจมรายตัว มีผลลัพธ์คือ ได้ของที่ระลึกจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยร่วมกับ น้องอัมพา ศูนย์ความปลอดภัยปทุมธานี มอบของที่ระลึกให้กับแรงงานนอกระบบ ดังรูปที่เก็บมาให้ดูเป็นหลักฐานว่า ของทุกชิ้นถึงรากหญ้าจริงๆ ในงานนี้มีอะไรบ้าง

เริ่มต้นด้วยการกล่าวรายงานการจัดงานโดยท่านนายกเทศมนตรี ท่านสุริยะ กวงเมี้ย ตามด้วยการกล่าวเปิดเวทีคืนข้อมูล โดยท่านปลัดอาวุโส  ท่านวิษณุ พลอยสุข ซึ่งมาด้วยเสื้อสีสวย หลังจากนั้นมีการมอบรางวัลสถานประกอบการปลอดภัยตัวอย่างและบ้านปลอดภัยตัวอย่าง ให้กับแรงงานนอกระบบ ดังรูปแสดงข้างล่างนี้ สำหรับเกณฑ์ที่ใช้คือ การจัดให้มีการปรับปรุงบ้าน และที่ทำงานอย่างเหมาะสมและปลอดภัย ตัวอย่างที่พบในกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการเช่น การจัดเก็บที่เหมาะสม การติดป้ายบอกวัตถุดิบหรือสินค้า การจัดให้มีเครื่องทุนแรงเพื่อลดการใช้งานคน เป็นต้น

นอกจากนี้ในเวทีนี้ยังมีการนำเสนอประเด็นปัญหาและความต้องการของแรงงานนอกระบบต่อคณะทีมบริหารเทศบาลตำบลบ้านเลือก นำโดย คุณปรานอม กลุ่มตุ๊กตา ผู้ใหญ่รัตนา กลุ่มเกษตร คุณนลินทิพย์ กลุ่มผู้ผลิตปลาหวาน ซึ่งทั้งหมดที่ถูกนำเสนอได้มาจากการทำงานกลุ่มแรงงานที่ผ่านมา รวมถึงจากผลการประชุมในวันที่ 7 ตุลาคม ต่อด้วยอาจารย์สรา นำเสนอเรื่องต้นทุนอาชีวอนามัยและนวัตกรรมเพื่อความปลอดภัย ในระหว่างนั้น มีคุณโสภาพรรณ จากสคร. 4 และคุณหมอนิคม จากสถานี้อนามัยบ้านเลือก ร่วมแลกเปลี่ยน

อย่าลืมว่า พวกเราทำงานเกี่ยวข้อง กับ ส.เสือ

เรามีผู้สนับสนุนโครงการจาก สสส. สำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ ทำงานเกี่ยวกับ สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และสวัสดิการ

โดยมี สรา ทำหน้าที่ศูนย์วิชาการ โสภาพรรณ อยู่ที่ สคร. และสถานีอนามัยที่มีหมอชื่อนิคม (แกบอกว่า แกชื่อ นิคม เติม s จึงเป็นนิคมส์)

และมี นายกเทศมนตรีเทศบาลบ้านเลือก ชื่อ สุริยะ เป็นเจ้าภาพในพื้นที่

พวกเราก็เลย สุข กายและสุขใจ

เวทีคืนข้อมูลจบด้วยการกล่าวปิดเวทีโดยท่านรอง ประภาพร บุญพิทักษ์สกุล

ส สรา รายงานจากพื้นที่บ้านเลือก

 

 DSC05815

ขอบคุณของกำนัล จากกรมสวัสดิการและน้องอัมพา

 

DSC05821

DSC05823

ผู้ร่วมงาน คืนข้อมูลสู่ชุมชน

DSC05822

ท่านรองทั้งสอง ท่านรองหนามเตย และท่านรองประภาภรณ์

 

DSC05834

ผู้เข้าร่วมโครงการสถานประกอบการและบ้านปลอดภัย

พื้นที่บูรณาการตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s