ประกวดบ้านปลอดภัย

ประชุมพื้นที่อีกแล้ว

วันที่ 7 ตุลาคม 2552 คุณหมอนิคม เชิญประชุมเพื่อสรุปข้อเสนอ ความต้องการของกลุ่มอาชีพ ที่เทศบาลตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม และวาระที่ 2 ชี้แจงโครงการประกวดบ้านปลอดภัย

อาจารย์สราถึงพื้นที่แต่ไก่โห่ รีบไปแต่หัววัน ถึงพื้นที่เป็นคนแรก นั่งเตรียมเรื่องเนื้อหาของเกณฑ์บ้านปลอดภัย พยายามทำให้ง่ายที่สุด ให้ฟังแล้วรู้เรื่องทันที แต่เกรงว่า เกณฑ์จะโหดเกินกว่าจะมีคนสมัคร

วาระแรก คุณหมอ จัดให้มีการปรึกษาหารือกลุ่ม และนำเสนอใช้เวลาทั้งหมด เกือบ ชั่วโมงครึ่ง

สิ่งที่น่าสนใจที่อาจารย์และคุณโสภาพรรณให้ข้อสังเกตุคือเรื่องสวัสดิการ เมื่อครั้งที่พวกเราชวนคุยเรื่องนี้กันใหม่ๆ สมาชิกทุกกลุ่มมักจะให้ความคิดเห็นเรื่องภาครัฐ จะต้องเป็นผู้ให้ ผู้จัดให้มี ในเรื่องการจ่ายเงิน ต้องการให้รัฐจ่ายอย่างเดียว

แต่ในวันนี้ เสียงจากทุกกลุ่มออกไปในแนวทางการร่วมจ่าย การมีส่วนร่วม

ทีมงานดีใจ ที่ทุกคน หรือคนส่วนใหญ่เริ่มเข้าใจ เรื่องสิทธิ เรื่องหน้าที่ กันมากขึ้น ไม่เสียแรงเลยที่พวกเราทุ่มเททำงานกันตลอด สองปีที่ผ่านมา

สำหรับเรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัยนั้น เป็นเรื่องที่ทุกกลุ่มให้ความสำคัญไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้ และเรื่องปลีกย่อยรายละเอียดเช่น การจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

เยี่ยมจริงๆ

อาจารย์สรา ขอเชิญชวนศิษย์เก่าที่ทำงานเป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ป้องกันอันตราย เช่นหน้ากากชนิดต่างๆ หากบริษัทจะจัดให้เป็นของขวัญสำหรับแรงงานนอกระบบในกิจกรรมประกวดบ้านปลอดภัย ขอเรียนเชิญให้การสนับสนุนโครงการได้ค่ะ

สำหรับวาระที่ สอง เรื่องบ้านปลอดภัย อาจารย์สราเป็นคนนำเสนอเกณฑ์ (ที่ค่อนข้างจะโหด) และมีคุณโสภาพรรณ จาก สคร. 4 และคุณหมอนิคม ให้ความกระจ่างอยู่เป็นระยๆ

เครื่องมือที่ใช้ในการคัดบ้านปลอดภัย คือ แบบสำรวจจากโครงการวิช ที่พัฒนาโดยภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย แต่มีการประยุกต์โดย คุณโสภาพรรณ ทำให้เกิดความเข้าใจในแบบสำรวจดีขึ้น

ทีมงานจะลงพื้นที่สำรวจบ้านในวันที่ 20 ตุลาคมนี้

อาจารย์พร้อมค่ะ

 

071020091174

ท่านรองประภาภรณ์ เปิดการประชุม

 

071020091175

ประชุมกลุ่มย่อย กลุ่มเกษตกร

 

071020091180

ส่วนหนึ่งของข้อเสนอจากกลุ่มตุ๊กตา

 

071020091183

คุณอุระษา เหล่าโชติ กลุ่มตุ๊กตา

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s