อาชีวอนามัย เรียนจบแล้วทำอะไร

ความเดิมของตอนที่แล้ว เรียนอาชีวอนามัย จบแล้ว ไปทำอะไร

หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัยนี้ ใช้เวลาเรียนทั้งหมด 4 ปี เรียนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ

เมื่อจบแล้ว จะแปลงร่างกลายเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับวิชาชีพ (Safety Officer)โดยอัตโนมัติ

ทำหน้าที่อะไร คร่าวๆ เข้าใจง่ายที่สุด คือ ดูแลความปลอดภัย สุขภาพอนามัยของผู้ทำงาน พนักงาน แรงงาน คนทำงานในสถานประกอบการต่างๆ รวมถึงดูแลสิ่งแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย เพื่อทำให้เกิดประสิทธิภาพการทำงานสูงที่สุด ขณะเดียวกัน ต้องไม่ทำร้าย ทำลายสุขภาพทั้งทางกายและทางใจของผู้ทำงาน

นักอาชีวอนามัย เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน จป. จะเป็นคำเรียก สำหรับผู้ที่จบหลักสูตรอาชีวอนามัย

หากผู้อ่านสนใจ สามารถเข้าเยี่ยมชม เวบของภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ที่

http://phoh.ph.mahidol.ac.th/thai/index_th.html

 

ศูนย์วิชาการแรงงานนอกระบบภาคกลาง

ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Advertisements

One thought on “อาชีวอนามัย เรียนจบแล้วทำอะไร

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s