อาชีวอนามัยค่ะ ไม่ใช่ ชีวอนามัย

หลังจากเก็บข้อมูลการเข้าเยี่ยมชม blog นี้มาได้ระยะหนึ่ง อาจารย์พบว่า ยังมีความเข้าใจผิดกับคำว่า อาชีวอนามัย อยู่ 

 

ต้องมีคำเกริ่นนิดหน่อยว่า เจ้าของblog นั้นสามารถดูข้อมูลได้ว่า ผู้เข้าเยี่ยมชมได้ใช้คำค้นหาใดในการค้นพบ blog ของเรา 

ในบรรดาคำค้นหา นั้นพบว่า มีผู้ใช้คำว่า ชีวอนามัย เข้ามาทุกวัน

 

ดังนั้น วันนี้ ขอทำความเข้าใจ ให้ข้อมูลว่า ต้องใช้คำว่า อาชีวอนามัย ค่ะ

อาชีว แปลว่า อาชีพ ภาษาอังกฤษใช้คำว่า Occupation

อนามัย หมายถึง สุขภาพดี  ภาษาอังกฤษใช้คำว่า Health

แต่ถ้าใช้ ชีวอนามัย เป็นคนละเรื่องกันเลยนะค่ะ  

คำว่าชีว นั้น น่าจะเป็น Biology หรือ Biological ซึ่งไม่ใช่ความหมายของ

อาชีพเลย แต่เป็นเรื่องของ วิชาชีววิทยา ว่าด้วยจุลชีพ เชื้อชนิดต่างๆ แบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา สิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ มีกระดูกสันหลัง ไม่มีกระดูกสันหลัง เลี้ยงลูกด้วยนม อะไรต่ออะไรทำนองนี้

เอาล่ะ เป็นคำว่า อาชีวอนามัย นะค่ะ ออกเสียงกันเต็มๆ ให้ชัดเจนกันไป

 

รายงานจากศูนย์วิชาการแรงงานนอกระบบ

รศ.ดร.สรา อาภรณ์

 

พรุ่งนี้จะเขียนต่อว่า เรียนแล้ว จบไปทำงานอะไร ซึ่งมีหลายท่านค้นหาด้วยคำนี้มา โปรดติดตามตอนต่อไป

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s