อาชีวอนามัยและการยศาสตร์

ขอบคุณ wordpress ที่สร้างสรรค์เทคโนโลยีการถ่ายทอดเรื่องราวให้คนอื่นได้รับรู้ ผู้เป็นเจ้าของblog ที่ wordpress สามารถตรวจ(เช็ค) ได้มากกมายเกี่ยวกับผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชม สิ่งหนึ่งที่อาจารย์ชอบมากคือ คำที่ใช้คือ search เข้ามาพบกับblog ของเราด้วยคำว่าอะไร

วันนี้ ขอนำคำที่ผู้เยี่ยมชมใช้บ่อยๆ นำมาขยายเพิ่มเติม ในมิติการให้ความรู้ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

วันนี้ขอนำเสนอ คำสองคำคือ อาชีวอนามัย และการยศาสตร์

อาชีวอนามัย จะหมายถึง การทำงานประกอบอาชีพแบบมีสุขภาพที่ดี ซึ่งมาจากคำว่า อาชีว คืออาชีพ และอนามัยคือ สุขภาพดี

เมื่อมีการทำโครงการนี้ คือส่งเสริมให้คนประกอบอาชีพอย่างปลอดภัย มีสุขภาพดีนั้น ก็จะต้องทำความรู้จักความเสี่ยง อันตราย ซึ่งจะแบ่ง คร่าวๆ ได้ดังนี้ คือ อันตรายด้านกายภาพ เช่น เสียง แสง ความร้อน ความเย็น การสั่นสะเทือนเป็นต้น

อันตรายด้านชีวภาพ เช่น เชื้อโรคต่างๆ แบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา เป็นต้น

อันตรายด้านเคมี เช่นสารเคมีต่างๆ อันประกอบด้วยตัวหลักๆ คือ กรด ด่าง ตัวทำละลาย และโลหะหนัก เป็นต้น

และ อันตรายด้านการยศาสตร์ ซึ่งเป็นคำที่สองที่จะขอนำเสนอ คำนี้ตีความได้ว่า อันตรายอันเนื่องมาจากท่าทางการทำงานของคน ลักษณะการทำงานของคนเช่นการทำงานซ้ำๆ และการทำงานที่ใช้แรงมาก การยศาสตร์ยังหมายรวมถึง คนและสิ่งแวดล้อมในการทำงานของคน ซึ่งมีพื้นฐานมาจากคนมีความแตกต่างกันและมีข้อจำกัดที่แตกต่างกัน

 

โอกาสหน้าจะขอนำเสนอคำอื่นๆ ต่อไป

โปรดติดตามเร็วๆนี้

และขอบคุณ wordpress รวมถึง ดร.วราภรณ์ ณ ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดลที่ให้การแนะนำ

 

รศ.ดร. สรา อาภรณ์

ศูนย์วิชาการแรงงานนอกระบบ ภาคกลาง

ปล. เพิ่มเติม ภาษาอังกฤษ สำหรับสองคำนี้ คือ Occupational Health  และ Ergonomics  สำหรับ ภาษาเยอรมัน คือ Arbeitsmedizin และ Ergonomie

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s