แหล่งเรียนรู้ แรงงานนอกระบบ

เมื่อวันที่ 23 กรกฏาคม 2552 ที่ผ่านมา อาจารย์ได้พากลุ่มนักวิชาการซึ่งประกอบด้วย แพทย์จากโรงพยาบาล แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หรือ สปป.ลาว ซึ่งมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลเป็นผู้นำทีมทั้งสิ้น 6 ท่าน ไปดูงานที่กลุ่มหัตถกรรมเครื่องทองลงหิน พหลโยธิน 47 หรือที่พวกเรากลุ่มแรงงานนอกระบบจะเรียกกันติดปากว่า โรงช้อน ลุงคิด ในงานนี้ลุงคิดเป็นเจ้าบ้านทำการอธิบายเรื่องของกลุ่ม ประชากรในชุมชน ลุงคิดแสดงเรื่องขั้นตอนการทำงาน อาจารย์สราเสริมเรื่องการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการทำงาน นอกจากนี้ลุงคิดยังแสดงนวัตกรรมเพื่อความปลอดภัยในการทำงานในกลุ่มหัตถกรรมเครื่องทองลงหิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ให้ข้อสังเกตและสนับสนุนเรื่องการป้องกันอันตรายในการทำงาน ท่านให้ความสนใจกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในแรงงานนอกระบบ ในเรื่องนี้ศูนย์วิชาการแรงงานจะทำหน้าที่สร้างเครือข่ายการทำงานและเผยแพร่ตัวอย่างรูปแบบการทำงานที่ปลอดภัย พร้อมกับการประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้ แรงงานนอกระบบต่อไป

 

23072009982

แลกเปลี่ยน เรียนรู้

 

23072009984

คุณสมคิด ด้วงเงิน อธิบายเรื่องขั้นตอนการทำงาน เครื่องทองลงหิน

ชุมชนประดิษฐ์โทรการ พหลโยธิน 47

กลุ่มผู้เยี่ยมชมกลุ่มจาก แขวงจำปาสัก สปป.ลาว

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s