ประชุมพื้นที่ วันที่ 15 กรกฏาคม 2552

อาจารย์จำเวลาประชุมผิด ทำให้ไปประชุมช้าไปหนึ่งชั่วโมงกับอีกยี่สิบนาที วันนี้ทีมงานประชุมกันที่สถานีอนามัยบ้านเลือก วาระสำคัญคือการเตรียมงานวันที่ 6 สิงหาคม 2552 พวกเราทุกคนต้องขอบคุณคุณโสภาพรรณ จากสคร. ที่ทำตุ๊กตา (ตัวโต) มาให้ดูเป็นต้นแบบ พวกเราเลยสบาย ทำให้การประชุมง่ายขึ้นอีกเยอะ คุณโสเก็บรายละเอียดงานทุกอย่างได้ครบ คุณหมอนิคม เติมให้เป็นระยะๆ ส่วนอาจารย์สรา นอกจากจะมาสายแล้ว วันนี้มารับประทานอย่างเดียว ภาระกิจที่ทำอีกหนึ่งอย่างคือ ถ่ายรูป วันนี้รับอาสาคุณรุ่งศรี ถ่ายรูป เราทั้งสองพลัดกันถ่ายรูป วันนี้จึงมีรูปอาจารย์สราในการประชุมด้วย ทุกครั้งที่ผ่านมาจะมีแต่รูปของคนอื่นๆ เพราะอาจารย์เป็นคนถ่ายรูปให้เอง

ประชุมตอนเช้าเสร็จ ที่ต้องเขียนแบบนี้เนื่องจาก ตอนบ่ายก็มีประชุมเช่นกัน แต่ย้ายไปที่เทศบาลบ้านเลือก ประชุมกันทั้งวัน แต่มีเวลาพักไปกินส้มตำ เจ้าประจำใกล้คลองกันก่อน

สมาชิกผู้เข้าประชุมตอนบ่ายมีเพิ่มขึ้นจากเดิม โดยมีทางท่านรองประภาภรณ์ ท่านรองหนามเตย และกลุ่มแรงงานนอกระบบ กลุ่มทำงานพื้นที่เข้าร่วมคุย เริ่มต้นการประชุมด้วย ผู้จัดการแผนงาน คุณอรพิน กล่าวถึงวัตถุประสงค์กิจกรรมบอร์ด สสส. เยี่ยมงานพื้นที่ในวันที่ 6 สิงหาคม 2552

รายละเอียดการปรึกษาหารือจากตอนเช้า ถูกนำเสนอบางส่วน และจะมีการปรับปรุงกันต่อไป คนที่จะต้องทำงานหนักก็คือ คุณแพท หมอนิคม สำหรับศูนย์วิชาการทำหน้าที่สนับสนุน ช่วยเต็มที่ค่ะ

การประชุมในช่วงบ่าย อาจารย์ได้มีโอกาส ตามงานอสอช. และแถลงเรื่องงานที่ทางศูนย์ได้ทำอยู่ คือ การเก็บข้อมูลต้นทุนอาชีวอนามัย และงานนวัตกรรมเพื่อความปลอดภัยของช่างเสริมสวย ซึ่งอาจารย์ไชยนันต์จะเข้าพื้นที่อีกครั้งในวันที่ 17 กรกฏาคม

นอกจากนี้ ในที่ประชุมได้รับทราบเรื่องผลการตรวจร่างกายจากคุณรุ่งศรี เห็นทีทางศูนย์วิชาการจะจัดประชุมย่อยๆ เรื่องแจ้งผลการตรวจร่างกายเพื่อสนับสนุนงานจากโรงพยาบาลโพธาราม และถือโอกาสหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน งานนี้เป็นงานยักษ์ หากแรงงานทุกท่านได้รับทราบผลการตรวจร่างกาย ในภาพรวมแล้วคือว่า ต้องปรับปรุงเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ยกตัวอย่างเช่น ดัชนีมวลกาย ซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุนำพาความเจ็บป่วยอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย

วันนี้ทางศูนย์วิชาการ มีการตามงานเรื่องแผนงานปรับปรุงของกลุ่มปลาหวานอย่างเข้มข้น กระตุ้นให้อสอช. วางแผนงานอย่างเร่งด่วน ผู้พันสนาน และคุณปรานอม ปรึกษาหารืออย่างเคร่งเครียดในเรื่องนี้ อาจารย์สราคงได้รับแผนงานของอสอช. ในเร็วๆนี้ งานในส่วนนี้เป็นการเพิ่มศักยภาพของอสอช. ให้มีการจัดการ ดำเนินการ วางแผน แบ่งงาน ทำให้เป็น เพราะเมื่อจบโครงการแล้ว คงจะต้องทำทุกๆอย่างกันเองแล้ว

อาจารย์เขียนblog นี้ ขณะที่มีราชการอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น แต่ก็ยังไม่ได้รับเมล์เรื่องแผนงานเลย อสอช.ท่านใดเข้ามาอ่าน เร่งมือส่งแผนงานมาให้อาจารย์สรา ด่วนค่ะ มีการทวงงานข้ามประเทศเกิดขึ้นแล้ว

ทวงงานอย่างใกล้ชิดจาก ญี่ปุ่น

หัวหน้าศูนย์วิชาการแรงงานนอกระบบ ภาคกลาง

 

morning

คุณหมอนิคม คุณแพท ป้านวล พี่แอ๊ด และแต๋น ทำงานหนัก

สำหรับอาจารย์สราและคุณรุ่งศรี ทำหน้าที่เก็บรูปเป็นหลักฐาน

 

afternoon

คุณอุระษา (เสื้อชมพู) คุณรุ่งศรี อาจารย์

คุณแต๋น หมอนิคมและลุงเล็ก

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s