ศึกษาต้นทุนอาชีวอนามัย ปี 2

ปฏิบัติการเก็บข้อมูลต้นทุนการดูแลป้องกันสุขภาพและการรักษาสุขภาพ เริ่มขึ้นในวันที่ 22-23 มิถุนายน 2552

กิจกรรมชุดนี้เป็นการศึกษาติดตามเรื่องต้นทุนอาชีวอนามัย ในกลุ่มอาชีพเกษตรกรรม กลุ่มเสริมสวยและกลุ่มผลิตตุ๊กตา หลังจากที่ดำเนินการในปีที่ผ่านมาได้ข้อมูลเบื้องต้น ดังทีได้นำเสนอใน blog นี้บางส่วนแล้ว วันที่ 22 ที่ผ่านมา อาจารย์สรา ลงพื้นที่ในกลุ่มเกษตรกรบ้านเลือก ใช้วิธีสัมภาษณ์ แลกเปลี่ยน ปรึกษาหารือ และท้ายสุดเยี่ยมที่ทำงาน ไร่ข้าวโพดแปดแถว ดังแสดงในรูป

“โดนจอบเหมือนปีที่แล้วแหละอาจารย์ แต่ปีนี้ไม่ถึงกับต้องหยุดงาน”

 

เพื่อนๆ ที่นั่งอยู่รอบๆ แย่งพูดทันทีว่า “ก็แกไม่ยอมใส่รองเท้า”

อาจารย์พอจะจับประเด็นจากการพูดคุยได้ว่า ในปีนี้ความรุนแรงของอุบัติเหตุลดลง และความสำนึกรู้ในเรื่องความปลอดภัยและการป้องกันตนเองของเกษตรกรมีมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม อาจารย์ต้องนำข้อมูลทั้งหมดที่เก็บมาได้ มาทำการวิเคราะห์เชิงปริมาณอีกครั้ง เมื่อคุยกันเสร็จใช้เวลาเกือบ 2 ชัวโมง อาจารย์ขอติดตามไปดูไร่ข้าวโพด เห็นแล้วก็ชื่นใจ มีสิ่งก่อสร้างใหม่ในไร่ข้าวโพดเกิดขึ้น อาจารย์ได้ถ่ายรูปที่นั่งพัก “เอาไว้นั่งพัก สบาย สบาย”

ลงพื้นที่ทุกครั้ง เกิดความสบายใจทุกครั้ง ถึงแม้หน้าจะดำ ตัวจะดำ แต่เกิดความอิ่มอกอิ่มใจกับความปลอดภัย ความใส่ใจของกลุ่มเป้าหมาย

วันรุ่งขึ้น วันที่ 23 มิถุนายน อาจารย์ลงพื้นที่กลุ่มตุ๊กตา วันนี้ได้ขอพึ่งพาอาศัยโครงการตรวจสุขภาพแรงงานนอกระบบ เนื่องจากมีการนัดตรวจสุขภาพ ดังนั้นจึงมีกลุ่มเป้าหมายมามาก อาจารย์ตั้งโต๊ะดักรอ เก็บข้อมูลต้นทุนอาชีวอนามัยทันที

คุณหมอสมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์ ทักทายอาจารย์สรา ว่า ลงเก็บข้อมูลเองเลยเหรออาจารย์

ต้องเก็บเองเลยค่ะ ข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นเรื่องที่สำคัญ มิฉะนั้น เรื่องสำคัญๆ จะพลาดไป พี่ๆกลุ่มตุ๊กตาน่ารักมากเหมือนเดิม

“ตั้งแต่อาจารย์มาบอกฉันเรื่องยกของหนัก ฉันก็ไม่ยกอีกเลย ถ้าหนักมากก็ต้องยกสองคน” 

อาจารย์ยิ้มปริ ตาหยี เห็นได้ชัด (จากรูป)  

คุณอุระษาเดินมาให้กำลังใจเป็นระยะๆ และเป็นคนจัดการให้อาจารย์ตั้งโต๊ะดักรอ คุณอุระษาเป็นเจ้าของสถานประกอบการที่มีใจเรื่องอาชีวอนามัยมาโดยตลอด เรื่องนี้คุณษา ยังดำเนินการถ่ายทอดให้กับคุณปรานอม เจ้าของสถานประกอบการรุ่นใหม่ อีกด้วย

อาจารย์สราจะรีบดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลให้เสร็จ และข้อมูลที่ได้มานั้นอาจารย์หวังว่าจะมีประโยชน์ต่อการทำงาน ต่อสุขภาพอนามัยของคนในชุมชน มากขึ้น

วันนี้ต้องรีบรายงานแผนคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบว่า เกิดการบูรณาการพื้นที่อย่างจริงจัง การตรวจสุขภาพครั้งนี้ได้งบประมาณจากเทศบาลบ้านเลือก ดำเนินการตรวจโดยโรงพยาบาลโพธาราม คุณหมอสมเกียรติ แนะนำอาจารย์สราให้ถ่ายรูปอาหารกลางวัน นำรายงานต่อแผนด้วย เพราะวันนี้แผนอาชีวอนามัยเชิงรุก เชิงรับ เป็นผู้สนับสนุนอาหารกลางวัน และมีการสัมภาษณ์อาสาสมัครอาชีวอนามัยพื้นที่

ขอบคุณคุณหมอสมเกียรติและน้องๆจากสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข มา ณ ที่นี้ค่ะ

รายงานจากบ้านเลือก โพธาราม

รศ.ดร. สรา อาภรณ์

 

 

 22062009872

กลุ่มเกษตรกร ร่วมให้ข้อมูลต้นทุนอาชีวอนามัย 2552

22062009876

โดนจอบ เหมือนปีที่แล้วแหละอาจารย์ แต่ครั้งนี้ไม่หยุดงาน

ก็แกไม่ยอมใส่รองเท้า

 

22062009886

ชุดเก่ง ใส่เสื้อแขนยาวกันแดด ทำงานในไร่ข้าวโพด

22062009884

แคร่ นั่งพักในไร่ข้าวโพด

นั่งพัก สบาย สบาย

23062009906

อาจารย์ยิ้มแก้มปริ กับกลุ่มตุ๊กตา

ปากกาที่ได้ห้ามเอาไปเขียนหวย อาจารย์แช่งไว้ ซื้ออย่างไงก็ไม่ถูก

23062009908

ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น

23062009912

คุณรุ่งศรี จากโรงพยาบาลโพธาราม ก็มาเองจ๊ะ

สมรรถภาพการได้ยิน

23062009916

คุณอุระษา เหล่าโชติ นำทีมแรงงานตุ๊กตา ตรวจร่างกายประจำปี

23062009895

แรงบีบข้อมือ ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ

ทันสมัยมาก แรงงานนอกระบบของเรา

ตรวจวัด Physical Work Capacityโดยการตรวจวัด Muscular Strength

 

23062009925

ขอบคุณคุณหมอสมเกียรติ จากสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

 

 

Advertisements

One thought on “ศึกษาต้นทุนอาชีวอนามัย ปี 2

  1. ดูท่างานด้านอาชีวอนามัยในแรงงานนอกระบบจะคึกคักขึ้นเรื่อยๆ นะคะ อยากบอกว่าดีใจค่ะ และจะขอเป็นคนหนึ่งที่หวังและพร้อมจะเป็นหนึ่งแรงแข็งขัน สำหรับงานในด้านนี้เช่นกันค่ะ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s