ประชุมทำความเข้าใจเรื่องการถอดบทเรียน อสอช.

มาอีกแล้วค่ะ การถอดบทเรียนมาอีกแล้ว

ครั้งนี้ ศูนย์วิชาการแรงงานนอกระบบภาคกลางจัดประชุมย่อยเอง เนื่องจาก ทางศูนย์จะรับทำหน้าที่ถอดบทเรียนการสร้างอสอช.ของทุกภาค โดยที่งานนี้อาจารย์สรา ได้เชิญ รศ.ดร.สุรินทร กลัมพากร เข้าร่วมดำเนินโครงการถอดบทเรียนของทุกภาค ดังนั้นในวันที่ 10 มิถุนายน 2552 ที่ผ่านมา ทางศูนย์ฯ จึงได้เชิญแผนงาน ซึ่งนำทีมโดยพี่แอ๊ด อรพิน และทีมประเมินภายใน นำทีมโดย พี่ดาวน้อย มาประชุมย่อยทำความเข้าใจกรอบงานที่จะทำต่อไป

จากการพูดคุยในวันนั้น สรุปคร่าวๆสิ่งที่ทางศูนย์จะดำเนินการคือ

ศึกษาเอกสารกรอบแนวคิดการพัฒนาอสอช. ศึกษาการพัฒนอสอช.ในพื้นที่  จัดกระบวนการถอดบทเรียนการพัฒนา จัดทำรายงานผลการถอดบทเรียนและชุดความรู้

ผลที่ได้รับจากการถอดบทเรียนที่มีการถกกันมากคือ ประเด็นและข้อเสนอนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาอาสาสมัครอาชีวอนามัยชุมชน

กิจกรรมที่ทางศูนย์วิชาการขอให้มีเพิ่มเติมคือ ขอเวทีชี้แจงผลการถอดบทเรียน ซึ่งทางแผนจะดำเนินการประสานงานต่อไป

ที่ประชุมรับทราบกรอบการดำเนินการในเร็วๆนี้ทางศูนย์วิชาการ ภาคกลาง จะดำเนินการติดต่อประสานงานเรื่องเครื่องมือที่ใช้ในการถอดบทเรียน กับผู้ที่เกี่ยวข้อง ทางศูนย์วิชาการภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ จะได้รับการติดต่อจากอาจารย์สรา อาจารย์สุรินทรในเร็วๆนี้

 DSCN3319

รศ.ดร.สุรินทร กลัมพากร ศูนย์วิชาการแรงงานภาคกลาง

ผู้รับผิดชอบโครงการถอดบทเรียนอสอช.

 

DSCN3327

บรรยากาศการประชุมย่อย ณ ห้องแพทย์หญิงมาลินี วงศ์พานิช

ศูนย์วิชาการแรงงานภาคกลาง ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

DSCN3316

พี่ตุ้ม พี่ดาวน้อย คุณแพท และอาจารย์สรา

DSCN3321

อาจารย์ต้อง สุรินทร พี่แอ๊ด และน้องอ้อม

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s