ประชุมบูรณาการทีมพื้นที่บ้านเลือก 9/6/09

ประชุมบูรณาการพื้นที่บ้านเลือก วันที่ 9 มิถุนายน 2552 อาจารย์สราเตรียมเอกสารเสร็จตั้งแต่วันหยุดเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา ครั้งนี้วางแผนจะนำเสนอนวัตกรรมเพื่อความปลอดภัยของกลุ่มช่างเสริมสวย นำเครื่องไปแสดงกันให้เห็นๆกันเลย และเรื่องที่ทางเครือข่ายให้การบ้านไว้คือ เกณฑ์ของบ้านตัวอย่าง

วันนี้มากันพร้อมหน้าพร้อมตาเหมือนเดิม ท่านรองประภาภรณ์และท่านรองหนามเตย เป็นประธานในการประชุม ศูนย์วิชาการนำเสนองานที่ทำมาแล้วและงานที่จะทำ เป็นรายแรก ตามด้วยคุณโสภาพรรณจาก สคร. 4 คุณรุ่งศรีจากโรงพยาบาลโพธาราม คุณนิคมจากเครือข่าย ในขณะที่นำเสนอก็จะมีทีมประเมินภายใน คือพี่ดาวน้อยและพี่ตุ้ม ซักถามเป็นระยะเพื่อความชัดเจน เพราะมิฉะนั้นเดี๋ยวจะเกิดหลงทิศหลงทาง เรื่องที่จะทำตามแผนไม่ได้ทำ สำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นโดยไม่มีแผนก็สามารถนำเสนอได้เหมือนกัน มีเหตุและมีผลแสดงกันไป

อาจารย์สรา นำเสนอเรื่องที่เตรียมไว้ และมีเรื่องที่นำเสนอเพิ่มเติมจากการพานักศึกษาจากคณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมมาดูงานกลุ่มปลาหวาน สิ่งที่น้องๆนักศึกษาให้ความสนใจคือการจัดการน้ำเสียในกลุ่มผลิตปลาหวาน อาจารย์สรานำเสนอต่อเทศบาลบ้านเลือกขอทุนทำให้แล้ว ท่านรองจะนำไปเสนอทีมผู้บริหารต่อไป อาจจะมีข่าวดีออกมาเร็วๆนี้

นอกจากนี้สิ่งที่เป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจคือนวัตกรรมเพื่อความปลอดภัยจากอาจารย์ไชยนันต์  แท่งทอง ซึ่งวันนี้ติดราชการมาไม่ได้ อาจารย์สรานำเสนอแทน แต่ดูทุกคนจะพอใจในงานชิ้นนี้มาก ทีมนวัตกรรมจะลงพื้นที่ วันที่ 11 มิถุนายน 2552 เพื่อเก็บตัวอย่างอากาศในร้านเสริมสวย ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนเครื่องมือเก็บตัวอย่างอากาศจากสคร.4 คุณโสภาพรรณ จัดเตรียมอุปกรณ์ไว้เรียบร้อย

ในวันนี้คุณโสภาพรรณนำเสนองานในแผนของสคร. 4 ในเรื่องการจัดบริการอาชีวอนามัยขั้นพื้นฐาน ในแผนการบริการอาชีวอนามัยเชิงรับ

คุณรุ่งศรี จากโรงพยาบาลโพธาราม นำเสนอแผนงานการตรวจร่างกายตามความเสี่ยง สำหรับแรงงานนอกระบบ 295 คน สำหรับแผนตรวจสุขภาพประกอบด้วย ความสมบูรณ์ของเลือด เป็นการตรวจพื้นฐานของทุกกลุ่มอาชีพ และการตรวจอื่นๆเช่น เอกซเรย์ปอด สมรรถภาพปอด ความสามารถในการมองเห็น ความสามารถในการได้ยิน แรงบีบมือ จะเป็นสำหรับกลุ่มอาชีพ กลุ่มอาชีพที่ตรวจได้แก่ เกษตรกร ตุ๊กตา เสริมสวย ปลาหวาน ทำศาลพระภูมิ เกษตรกรโคนม กลุ่มดูดส้วม สำหรับงบประมาณได้รับการสนับสนุนหลักจากเทศบาลบ้านเลือก และช่วยเหลือสนับสนุนการจัดการเพิ่มเติมโดยโรงพยาบาลโพธาราม

นอกจากนี้คุณรุ่งศรียังรายงานที่ประชุมต่อไปว่า ได้เชิญผู้พันสนาน อสอช ระดับ เอ ไปให้ความรู้กับกลุ่มล้างขวดน้ำปลา และมีผลเป็นที่น่ายินดี ขอชื่นชมในศักยภาพของอสอช. บ้านเลือก

และในเร็วๆนี้จะมีการดูงานอาชีวอนามัยในกลุ่มแรงงานนอกระบบ จากประเทศบังคลาเทศ ทางกลุ่มนี้ขอเลือกมาดูงานที่โรงพยาบาลโพธาราม ทางคุณรุ่งศรี จะนำเรื่องกิจกรรมอสอช. การเกิด การพัฒนา อสอช. ไปเล่าให้ชาวต่างชาติฟังต่อไป

 

ทางคุณนิคม ทีมเครือข่าย นำแจ้งเรื่องแผนงานที่จะทำและเรื่องปรึกษาหารือคือเรื่องสวัสดิการ ซึ่งในที่ประชุมให้ความเห็นร่วมกันว่า ทางพื้นที่บ้านเลือกคงจะทำงานตามเป้าหมายที่ตั้งไว้คือ เกิดแนวทางสวัสดิการชุมชนในกลุ่มแรงงานนอกระบบ เน้น แนวทาง เท่านั้น คงยังไม่ไปถึงการเกิดกลุ่มจริงๆ

ปิดประชุมหลังฝนตก ประมาณ 16.00 น.

 

09062009849

ท่านรองประภาภรณ์และท่านรองหนามเตย เทศบาลตำบลบ้านเลือก

09062009856

คุณรุ่งศรี โรงพยาบาลโพธาราม

 

09062009853

ทีมคณะทำงานพื้นที่

 

09062009854

อาจารย์เล็ก ผู้พันสนาน และลุงเสริม (นายแบบจากโปสเตอร์ความปลอดภัย)

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s