เตรียมพร้อมถอดบทเรียนสวัสดิการชุมชน

คำเท่ๆ คำนี้มาอีกแล้ว ถอดบทเรียน วันนี้มีประชุมชื่อเรื่องยาวที่สุดตั้งแต่ประชุมกันมาว่า ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการถอดบทเรียนพื้นที่บูรณาการเกี่ยวกับสวัสดิการชุมชนแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ 

ทีมบ้านเลือกวันนี้ท่านรองประภาภรณ์มาด้วยตนเอง ถึงแม้ว่าเนื้องานของเราจะเน้นไปเรื่องการสร้างศักยภาพอสอช. แต่เรื่องสวัสดิการชุมชน ก็เป็นเรื่องที่กลุ่มเป้าหมายของเราให้ความสนใจ ทางพื้นที่บ้านเลือกจัดประชุมเรื่องสวัสดิการไปแล้ว 2 ครั้ง ครั้งแรกนั้นศูนย์วิชาการร่วมเป็นเจ้าภาพ จำได้ว่าวันนั้นเราเชิญท่านผอ.สุวัฒนา ไปที่พูดที่เทศบาลบ้านเลือกเลย ครั้งที่ 2 จัดขึ้นในวันที่ดำเนินการจดทะเบียนกลุ่มอาชีพ และมีการคุยกันเล็กน้อยในเรื่องประกันสังคม

ดังนั้นเรื่องสวัสดิการชุมชน ในพื้นที่บ้านเลือกจึงเป็นขั้นตอนที่เรากำลังทำเริ่มทำความเข้าใจกันอยู่ ในกลุ่มของคณะทีมทำงานพื้นที่บูรณาการเอง

วันนี้ อาจารย์ได้เรียนรู้เรื่องนี้ลึกซึ้งมากขึ้น ทางแผนงานซึ่งเป็นเจ้าภาพได้เชิญ อาจารย์ภีม ภคเมธาวี และอาจารย์ทิพวรรณ ศรีจันทร์ ผู้ซึ่งคลุกคลีอยู่กับวงการสวัสดิการชุมชนมากว่าสิบปี มาเป็นพิธีกร ในช่วงเช้า ท่านผอ.สุวัฒนาอยู่ร่วมดำเนินการด้วย อาจารย์ภีม ใช้สไลด์ไม่กี่แผ่นแต่การพูดจากประสบการณ์อย่างแท้จริงนั้นทำให้คนฟังเกิดเข้าใจที่ชัดเจน

อาจารย์ภีม เริ่มนำด้วยการนำเสนอประเด็นร่วม ปัญหาและความต้องการ  เรื่องสิทธิแรงงาน การมีงานทำต่อเนื่องรายได้เหมาะสม สุขภาพความปลอดภัยจากการทำงาน (อาชีวอนามัย) สวัสดิการสังคม จบด้วย “ขาดสวัสดิการ”

อาจารย์ชอบสไลด์ ข้อมูลพื้นที่ (สไลด์ที่ 5) ของอาจารย์ภีมมากที่สุด

วันนี้ได้แค่นี้พอใจแล้ว คำที่ได้ไปเรียนรู้มาคือ

สวัสดิการสังคม สวัสดิการชุมชน สวัสดิการกลุ่มแรงงานนอกระบบ และ โจทย์ใหญ่ที่สุดของการประชุมคือ

รูปแบบการสร้างหลักประกันทางสังคม

 

ภาคบ่าย อาจารย์ภีม นำเสนอเนื้อหาสั้น (สั้นมากแต่ครบถ้วน) เกี่ยวกับ”สวัสดิการ” อาจารย์สราจะรอรูปจากน้องเอียดเพื่อนำมาเสนอในblog นี้ ฝากน้องเอียดส่งสไลด์รูปนี้มาให้ด้วยคะ

อาจารย์ภีม นำเรื่องคำสอนของศาสนามาผูกกับสวัสดิการได้อย่างลงตัว (อย่างไม่น่าเชื่อ)

อาจารย์ทิพวรรณ (อาจารย์ตุ้ม) เสริมเรื่องกองทุน กองบุญ ซึ่งเป็นตัวอย่างจากจังหวัดราชบุรี อาจารย์ตุ้มพูดถึงเรื่องกองทุนสัจจะ ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งที่มีการจัดทำกัน

สิ่งผู้จัดประชุมวันนี้ทำได้ดีมากคือให้มีการนำเสนอของหมอชัฎซึ่งเป็นตัวอย่าง เรื่องราวของการจัดตั้งรูปแบบหนึ่งของหลักประกันทางสังคมที่เกิดขึ้นแล้วที่ภาคเหนือ การมีต้นทุนเดิมของพื้นที่ ประสบการณ์ล้มลุกคลุกคลานทำให้เกิดการจัดตั้งที่(น่าจะ)ยั่งยืนต่อไป

ตอนท้ายของการประชุมมีการคุยเรื่องกรอบการทำงานถอดบทเรียน ซึ่งเป็นงานในความรับผิดชอบของอาจารย์ภีมและอาจารย์ทิพวรรณ

คำเท่ “ถอดบทเรียน” นี้ อาจารย์สรา ผู้ซึ่งไม่ค่อยคุ้นเคยกับคำนี้ ขออนุญาต ทำความเข้าใจง่ายๆดังนี้

คำนี้เป็นการตอบคำถามชุดคำถาม เช่น

ใช้ฐานคิดอะไร เอาความรู้จากไหน กระบวนการทำเป็นเช่นไร ทำแล้วเกิดอะไรขึ้น และไม่ลืมต้นทุนเดิมมีอะไร

เมื่อฟังวันนี้จบ ต้องใช้ศัพท์สมัยนี้ว่า งานเข้า

ทีมบ้านเลือกของเราคงต้องไปทำกันต่อ ประเด็นความชัดเจนคือ ขาดสวัสดิการของแรงงานนอกระบบ อันนี้ชัดเจน

 แต่สิ่งที่มี สิ่งที่เป็นคือ ในพื้นที่มีสวัสดิการกลุ่มมากมาย จึงต้องสำรวจและ คนเป็นสมาชิกก็มิใช่แรงงานนอกระบบอย่างเดียว และกลุ่มที่มีอยู่แล้วมีข้อกำหนดอะไรอย่างไร

ศูนย์วิชาการภาคกลางคงจะต้องคลี่ (คำใหม่อีกแล้ว) เรื่องนี้ให้ชัดมากที่สุดถึงแม้ว่า เรายังคงไปไม่ถึงการจัดตั้งรูปแบบที่เหมาะสมในเรื่องหลักประกันทางสังคมก็ตาม แต่ตามแผน เรามองไปที่แนวทางของการจัดตั้ง

งานหนักรอเราอยู่

รศ.ดร. สรา อาภรณ์

รายงานจาก สสส.

26 พฤษภาคม 2552

 

p1

 

ท่านรองประภาภรณ์ นำทีมพื้นที่ตำบลบ้านเลือก

อจ.ภีมและอจ.ตุ้ม

อจ.ภีมและอจ.ตุ้ม

 

p3

เสื้อขาว คุณหมอชัฎ และคนใส่แว่นทำตาโต ท่านอาจารย์ธานี แห่งมช.

คุณหมอชัฎ “ผมจะขออจ.สรา ไปช่วย” เมื่อไร ได้เลยคะ ไปเมืองเหนือชอบคะ

 

p4

 

นิยามสวัสดิการสังคม และเชื่อมร้อยกับ สะทา โสตถี ภะวัน ตุเต

สาธุคะ

อาจารย์ภีม เก่งมากคะ ทำให้อาจารย์สราซึ่งไม่ค่อยเข้าใจเรื่องสวัสดิการเท่าไร

ได้เข้าใจมากขึ้น ศูนย์วิชาการภาคกลางคงต้องขอใช้บริการบ้างแล้ว

4 thoughts on “เตรียมพร้อมถอดบทเรียนสวัสดิการชุมชน

 1. ขอบคุณคำชมของอาจารย์ครับ เสียดายไม่มีพื้นที่บ้านเลือกให้ทีมงานได้ลงไปเรียนรู้กับอาจารย์
  ภีม

  • เสียดายเช่นกันค่ะอาจารย์ แต่ทางบ้านเลือกยินดีต้อนรับอาจารย์ทั้งสองตลอดเวลาค่ะ

 2. วันที่ 2 สค 52 ได้มีรายการเชื่อมั่นนายก กับที่สงขลา ค่อนข้างพอใจกับสิ่งที่นายกรับปากจะดำเนินการในด้านสวัสดิการชุมชน สิ่งที่อยากจะเรียนอาจารย์สรา ที่นายกเป็นห่วงคือ การชี้นำที่ไม่ตรงกับความต้องการชาวบ้าน การครอบงำทางความคิดของข้าราชการ ผู้ดำเนินการอื่นๆที่ไม่ใช่คนในพื้นที่ ก็อาจจะเกิดขึ้นเหมือนชุมชนพอเพียงที่กำหนดแนวทางไว้หมด และการไม่ยืดหย่น อุปสรรค ด้านการบริหารจัดการเงิน ระเบียบราชการของการคลังที่จะเอื้อประโยชน์ต่อพื้นที่ชุมชน
  สำหรับลำพูนอาจจะรับสมาชิกเพิ่มเติมในเดือนสิงหาคม 52 หลังจากการบริหารจัดการข้อมูลได้เรียบร้อยแล้ว และอาจจะไปศึกษาดูงานที่หนองสาหร่าย เมืองกาญจ์ พร้อมกับ ม.เชียงใหม่ ถ้า อ.สราสนใจ ไปร่วมกับเราได้นะครับ ชัช.ลำพูน

  • ขอบคุณมากค่ะคุณหมอชัช เห็นด้วยเลยค่ะ ทุกเรื่องความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด

   เรื่องไปดูงาน น่าสนใจค่ะเดี๋ยวจะประสานงานไปค่ะ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s