กระเบื้องจะเฟื่องฟูลอย น้ำเต้าอันลอยนั้นจะถอยจม

กระเบื้องจะเฟื่องฟูลอย น้ำเต้าอันลอยนั้นจะถอยจม ประโยคนี้เป็นคำพยากรณ์ที่มีมาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ว่าด้วยการเปลี่ยนแผ่นดิน

อาจารย์มามาดใหม่ วันนี้มาแปลก แต่ก็อยากเขียนให้ทุกคนที่มีโอกาสผ่านไปผ่านมาอ่านได้นั่งคิดทบทวนกัน

เมื่อมีการผลัดแผ่นดิน ก็จะมีการนำคน นำคณะของตนเองขึ้นมาดูแลแผ่นดิน คนเก่าที่เคยต่อสู้เพื่อแผ่นดินถ้าไม่สามารถเข้ากับคนใหม่ได้ ก็ต้องถอยจมไป ด้วยสาเหตุนี้ “ณ อยุธยา” จึงมีอยู่ไม่มากนักในปัจจุบัน เขียนอย่างนี้แล้วใครจะมาฟ้องร้องเราหรือเปล่านะ แต่เอาเป็นว่าด้วยเจตนาอันบริสุทธิ์ ไม่อยากให้เรื่องที่เคยเกิดจะต้องเกิดขึ้นมาอีก ประวัติศาสตร์ เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามหาศาล เมื่อได้มาต้องนำมาใช้สั่งสอนชี้นำอนาคตต่อไป จึงเกิดประโยชน์สูงสุด

คนเก่าๆ ที่บรรพบุรุษไม่มีการเล่าต่อเรื่องราวกันมา เรื่องราวต่างๆ เหล่านั้นก็อาจจะสูญหายไปได้ คนเก่าๆ เหล่านั้นอาจจะมีลูกหลานเป็นบุคคลธรรมดาๆ ในสังคม แต่เขาก็มีความภาคภูมิใจในชาติตระกูลสิ่งที่โคตรเหง้าเหล่ากอของเขาเหล่านั้น ได้ต่อสู้ ด้วยเลือดและด้วยเนื้อ เพื่อให้แผ่นดินนี้คงอยู่ต่อไปได้

“กูจะสร้างชาติ” การส่งต่อคำเหล่านี้ถึงลูกหลาน อาจไม่ได้หมายถึงการต้องไปต่อสู้เพื่อได้มาซึ่งประเทศราชเพื่อความมั่นคงของชาติ เหมือนดังแต่ก่อน หากแต่เป็นการสร้างคนดีเพื่อให้ได้ชาติที่มีความสมบูรณ์ ตามเจตนารมณ์ของบรรพบุรุษก็ได้ 

“ต้องรักชาติ และทำเพื่อชาติ” จะเป็นคำเบาๆ แต่มีจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ไม่แตกต่างกัน ที่แน่ๆมียุทธวิธีที่แตกต่างกัน ตามบริบทและบทบาทของตนในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 

กลับมาเรื่องกระเบื้องและน้ำเต้าต่อ เรื่องอย่างนี้เกิดได้กับทุกยุค ทุกระดับคนในสังคมปัจจุบัน ก็คล้ายคลึงกัน สิ่งใดถึงแม้ว่าดีแสนดีล้านดี ทำดีเพื่อชาติอย่างไร ในบางครั้งมิได้ถูกคิด สร้างสรรค์ออกจากคณะผู้นำเอง สิ่งนั้นก็ไม่ได้รับการสนับสนุนเห็นดีเห็นงามด้วย 

เมื่อกระเบื้องธรรมดา ธรรมดา เฟื่องฟูลอย น้ำเต้าทอง(ท้องพระคลัง) จึงต้องนอนนิ่งๆ อยู่ใต้สายน้ำอันสงบ 

จบท้ายด้วยพุทธสุภาษิต

อย่าละห้อยความหลัง อย่าหวังอนาคต

ทำดีไว้ ขณะเดียวกันอย่าให้คนอื่นเดือนร้อน เมื่อตระหนักว่าคนอื่นเริ่มจะเดือนร้อนเกิดความไม่สะดวกใจ ถึงแม้ฝ่ายเราเป็นเจตนาดีอย่างบริสุทธิ์ ด้วยความปรารถนาดีเสมอ

จงหยุด จมอยู่ในน้ำนิ่งๆสงบๆ ดีกว่า

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s