ขยายเครือข่าย คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มหิดล

ศูนย์วิชาการแรงงานภาคกลางได้ขยายเครือข่าย ขายไอเดียอีกแล้ว

วันที่ 5 พฤษภาคม 2552 อาจารย์สรา พร้อมกับนักศึกษาปริญญาโท คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 4 คน และคุณนิภาพร เจริญฤทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทปิ่นทอง บริษัทยักษ์ตัวใหญ่ในวงการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้เดินทางไปพื้นที่ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี  พวกเราถึงพื้นที่เร็วกว่ากำหนดเดิมที่ตั้งไว้ อาจารย์จึงพาสมาชิกทั้งหมดไปที่กลุ่มผลิตปลาหวานก่อนเป็นรายการแรก เหมือนเดิม อาจารย์ไม่ได้นัดหมายกับกลุ่มเนื่องจากว่า ต้องการไปดูสภาพการทำงานที่เป็นจริงเป็นจัง เมื่อพวกเราทำการอบรมเรื่องความปลอดภัยอาชีวอนามัยไปแล้ว เราได้มาทำอะไรกันบ้าง

สำหรับน้องๆ คณะทรัพยฯ ก็จะได้เห็นสถานการณ์จริงๆ ในเรื่องที่น้องๆสนใจ และสามารถจะช่วยเหลือให้การสนับสนุนกลุ่มผลิตปลาหวานได้ อาจารย์เคยคุยกับน้องกลุ่มนี้เรื่องการบำบัดน้ำเสีย ในโรงงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผลิตอาหาร วันนี้น้องๆได้ไปเห็นของจริง ไปเก็บข้อมูล ทุกๆอย่างไม่ได้สวยหรูเหมือนในตำรา จะสร้างโน้นสร้างนี่ เกือบทุกอย่างจะมีข้อจำกัด ดังนั้นเป็นเรื่องที่ท้าทายมากสำหรับกลุ่มนักศึกษา ป.โท กลุ่มนี้ อาจารย์สราหวังว่าน้องๆจะนำข้อมูลที่ได้จากพื้นที่ไปศึกษาเพื่อก่อให้เกิดผลดีต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมในชุมชนต่อไป

ภารกิจต่อไปของอาจารย์สราคือ การตามงานอสอช. ติดตามศักยภาพอสอช. ประเมินเรื่องการจัดการอบรมเมื่อครั้งที่แล้ว เพราะหลังจากอบรมไปแล้วนั้น พวกเรายังไม่ได้พูดจากันจริงๆจังๆเลย เมื่อวาน (5 พค.) ทุกคนก็เลยทำการประเมินตัวตนของตนเองกัน

ผู้พันสนานบอกว่า ผมให้ 6 คะแนนจาก 10 และหลายๆคนเห็นด้วย เมื่อวานสิ่งที่ค้นหากันคือ ข้อที่เราต้องปรับปรุงแก้ไข ซึ่งหลักๆ จะประกอบด้วย

การประสานงาน สถานที่ เนื้อหา หน้าที่ของแต่ละคน

ไพรัช  อสอช. เกรดเอ ให้ข้อมูลกับที่ประชุมว่า เนื้อหาที่พูดน้อยไป อาจารย์เติมว่า จริงด้วยน้อยกว่าที่ซ้อมๆกันไว้ตั้งเยอะ ทำไมละไพรัช เกิดอะไรขึ้น

ถามกันไปถามกันมา อาจารย์ถามไพรัชจริงๆเถอะ ตอบตรงๆนะ ไพรัชซ้อมพูดก่อนบ้างไหมครับ

ไม่เลยครับอาจารย์

เจอคำตอบจนได้ ต่อไปข้อปรับปรุงในทุกที่กล่าวมา อสอช. เราทุกคนจะนำมาแก้ไขกันต่อไป สิ่งที่เราจะทำต่อไป เป็นข้อเสนอที่ดีมากจาก ผู้พันสนานว่า เราต้องนำผลการดำเนินการนี้เสนอต่อเทศบาล ให้เขารู้เขาเห็นว่าพวกเราได้ทำอะไร และเขาจะทำอะไร

ข้อมูลใหม่ที่อาจารย์ได้จากพื้นที่คือ ทางเทศบาลได้จัดให้กลุ่มผลิตปลาหวานมีการตรวจร่างกายตามความเสี่ยงด้วยงบประมาณของเทศบาลแล้วเรียบร้อย

และสำหรับข้อสังเกตผลจากการอบรมเมื่อครั้งที่แล้วนั้น กลุ่มทำถั่วทอดซึ่งเข้าอบรมกับพวกเรา ได้นำความรู้ไปใช้ในการออกแบบพื้นที่ในการสร้างเนื้อที่ในการทำงานอย่างปลอดภัย ข้อมูลนี้ผู้พันสนานแจ้งให้ทราบในที่ประชุม แต่อาจารย์สราขอทวงหลักฐานพยาน ฝากผู้พันไปถ่ายรูปกลุ่มถั่วทอดและการปรับปรุง นำมาแจ้งในครั้งหน้า

รายงานจากหัวหน้าศูนย์

 

dsc05610

ปลาหวานที่มักถูกพาดพิง

 dsc05605

น้องๆ จากคณะทรัพยฯ นำทีมโดยน้องตุ๊กตา

ตามด้วยน้องใหม่ น้องเดียร์และน้องปุ๋ย กับเจ้าของโรงงาน

dsc05616

คุณนิภาพร เจริญฤทธิ์จากบริษัทปิ่นทอง ช่วยแนะนำเรื่องการใส่หน้ากากอย่างถูกต้อง

dsc05673

อาจารย์สรา ชวนคุยประเมินตนเองและวางแผนทำกิจกรรม

dsc05677

เรื่องราวจากพื้นที่ หลังจากการอบรมซึ่งจัดโดยอสอช. บ้านเลือก

ขอตบมือดังๆให้กับทุกคนค่ะ

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s