ประชุมศูนย์วิชาการ ครั้งที่ 2

 

 ประชุมครั้งนี้ จัดขึ้นในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ อาจารย์สราใส่วาระสำคัญเรื่องการถอดบทเรียนเป็นวาระหลักสำหรับพิจารณา ดังนั้นอาจารย์สราจึง นัด อาจารย์สุรินธร กลัมพากรและ บอย ศิริศักดิ์ คัมภิรานนท์ มาคุยเรื่องการถอดบทเรียนการผลิตอาสาสมัครอาชีวอนามัย งานนี้ท่านอาจารย์สุรินธรจะต้องตามไปในแต่ละพื้นที่ของภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ โดยมีบอย เป็นผู้ช่วยโครงการ อาจารย์สรา คงจะนั่งให้กำลังใจอยู่ที่ศูนย์กลาง และมีทีมที่ศูนย์คอยช่วยเหลือติดต่อประสานงานให้อาจารย์ต้อง (อจ.สุรินธร) และน้องบอย ทำงานได้สะดวกขึ้น อาจารย์สุรินธรจะรีบกลับไปทำแผนกิจกรรมในขณะที่อาจารย์สราก็ต้องเร่งทำแผนใหญ่ให้เป็นรูปธรรม แต่ทั้งนี้และทั้งนั้น พวกเรารอเอกสารจากแผนงานใหญ่อยู่คะ ท่านผู้ใดมีความเกี่ยวข้องและมาอ่าน blog นี้ รีบส่งมาให้อาจารย์ทั้งสองท่านด่วนที่สุดค่ะ

 

อาจารย์สรา

 

 

25022009552

อาจารย์สุรินธร อาจารย์สราและอาจารย์พรพิมล

 

25022009549

อาจารย์สุรินธรกับเอกสารและอาหารว่าง จากซอยอารีย์

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s