ทำงานทั้งวันที่บ้านเลือก

 อาจารย์สรา นัดหมายแวะรับอาจารย์ไชยนันต์ที่เดิม ปั้มน้ำมันที่มีร้านสะดวกซื้อ ตอนที่ทีมเราไปถึงเห็นอาจารย์ไชยนันต์กำลังนั่งตบยุงอยู่ ยุงมันก็ช่างเยอะจริงๆเมื่ออุณหภูมิของโลกเปลี่ยนแปลงก็มีผลต่อระบบนิเวศน์วงจรของสัตว์ต่างๆ ที่เห็นชัดๆตอนนี้คือยุง เราต้องเตรียมตัวกันอีกมากมายที่ต้องทำตัวให้พร้อมรับกับสถานการณ์ของโลก สิ่งที่ผู้คนไม่ค่อยคาดคิดถึงกันเลยบางเรื่องเช่นการเดินเรือ เส้นทางการขนส่งทางน้ำของโลกนี้ก็มีผลกระทบกระเทือนจากสภาวะโลกที่มีอุณหภูมิเปลี่ยนแปลง อาจารย์สราไม่ชอบใช้คำว่าโลกร้อนเลย ดูมันจะแคบกว่าความเป็นจริงมาก มาพูดเรื่องงานหนักในวันนี้กันต่อก่อนดีกว่า

 

วันนี้ตอนเช้า ทีมนวัตกรรมอันประกอบด้วย อาจารย์ไชยนันต์ อาจารย์สราและน้องเล็กสุพัตรา นักศึกษาป.โท ภาคพิเศษสุขศาสตร์อุตสาหกรรม มีนัดคุยกับกลุ่มช่างเสริมสวย อาจารย์ไชยนันต์ดำเนินการประเมินปัญหาและทางแนวทางในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในการทำงานและปัญหาสุขภาพในกลุ่มช่างเสริมสวย ในที่สุดเราก็สรุปประเด็นกันได้ใจความว่า เรื่องสารเคมี เป็นเรื่องที่จะดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นก่อนเป็นลำดับต้นๆ ทีมนวัตกรรมรุกพื้นที่หนักมากช่วงนี้ พี่ๆช่างเสริมสวยถูกระดมพลทุกอาทิตย์

 

ตอนบ่าย เป็นหน้าที่ของอาจารย์สรา กรอบงานบ่ายของเราวันนี้คือ เติมศักยภาพของอสอช. ต่อจากครั้งที่แล้ว วันนี้เราชวนกันคุยเรื่อง ความเสี่ยงในกลุ่มพวกเรากันเอง แต่ละคนทราบ ชัดเจน และต่อยอดทราบวิธีป้องกันด้วยอีกต่างหาก

                                                ถามจริงๆ กันว่าทุกคนทำตามนั้นกันไหม

 

ตอบทันทีไม่คิดมาก ว่า                                        ไม่ทำ

 

เราจะช่วยกันทำอย่างไรดี ที่จะทำให้เกิดการ ทำ เพื่อความปลอดภัยของเรากันขึ้นและที่สำคัญในขณะนี้ เรามีโจทย์คือ เราต้องไปช่วยกลุ่มผู้ผลิตปลาหวาน  ทำอย่างไรให้เพื่อนเรา กลุ่มปลาหวานเขาทำงานกันอย่างปลอดภัย

ดังนั้น เวลาส่วนใหญ่ของบ่ายวันนี้ เราจึงดูรูปที่คุณหมอนิคมและคุณปรานอม ได้กรุณาเก็บข้อมูลไว้

อาสาสมัครอาชีวอนามัย ของเรา ทำการนั่งวิเคราะห์ความเสี่ยงในการทำงานผลิตปลาหวาน วิเคราะห์ขั้นตอนการทำงาน พิจารณาอุปกรณ์ที่ใช้ สิ่งแวดล้อมการทำงาน พฤติกรรมการทำงาน

 

แล้วจึงสรุปออกมาเป็นหลักใหญ่ๆ กันได้เกี่ยวกับความเสี่ยง คือ ความร้อนจากการใช้อุณหภูมิสูง ท่าทางในการทำงาน ทำงานซ้ำ นั่งทำงานทั้งวัน และความเสี่ยงจากการเกิดเพลิงไหม้

 

อสอช. ร่วมกันคุยว่าเราจะทำอย่างไรให้เกิดความปลอดภัยขึ้นในกลุ่มปลาหวาน คำตอบที่ได้คือ

เราต้องไปแนะนำเรื่องความปลอดภัย ทำให้ดู หาตัวอย่างไปแสดง บอกโทษบอกอันตรายความเสียหาย ทั้งหมดที่ว่านี้จะจัดขึ้นโดยอสอช. ซึ่งได้แบ่งงานกันทำดังแสดงในรายชื่อข้างล่างนี้

คณะทำงาน การแนะนำความปลอดภัยในกลุ่มผู้ผลิตปลาหวาน

โดย อาสาสมัครอาชีวอนามัยชุมชน ต. บ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

 

  1. สถานที่และอาหาร                           ป้าติ๋ม พี่ไหม
  2. ผู้เข้าอบรม                                                             แดง จ้อย แมว
  3. อุปกรณ์การอบรม                                                ไพรัช
  4. วิทยากร                                                                 ผู้พันสนาน ผู้ใหญ่รัตนา
  5. วิชาการ และเอกสาร                          ปรานอม
  6. การเงิน                                                                  อุระษา
  7. ผู้ดำเนินรายการ                                                   ผู้ใหญ่รัตนา

 

พวกเราคิดกันว่า เราจะจัดการอบรมแนะนำ ส่งเสริมความปลอดภัยในกลุ่มปลาหวานกัน ในวันที่ 3 มีนาคม 2552 แต่ก่อนหน้านั้น เราต้องมานั่งคุย เตรียมความพร้อมกันก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เนื้อหาสาระ อสอช. ทุกคนจะช่วยกันทำให้เนื้อหาสมบูรณ์มากที่สุด เราจะพบกันวันที่ 27 กุมภาพันธ์ เวลา บ่ายโมง ที่เดิม โรงงานอุษาตุ๊กตา

 

ครั้งหน้า เราต้องคุยเรื่องกำหนดการ และที่ขาดไม่ได้ แผนการปรับปรุงงานในความเสี่ยงของ

อสอช. เองนั้น ริเริ่มทำอะไร กันไปบ้างแล้วค่ะ

 

หัวหน้าศูนย์วิชาการ

 

getattachment1

รูปแบบการให้ความรู้กับกลุ่มปลาหวาน โดย อสอช. บ้านเลือก

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s