ประชุมการจัดการความรู้จากกระบวนการทำงาน

ประชุมการจัดการความรู้จากกระบวนการทำงาน และการวางแผนการบริหารจัดการร่วมกันของศูนย์วิชาการ 4 ภูมิภาค จัดที่เดิม KU Home เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 ที่ผ่านมา

 

ภาคกลาง เราจะเอาอย่างไรดี เขาพูดเขาคุยกันเรื่อง การถอดบทเรียน ตายแล้ว เราไม่ได้เขียนในแผนเลย ว่าเราจะทำ แต่จริงๆ เป็นเรื่องที่ดีมาก สมควรทำ แต่เนื่องด้วยเรามีกิจกรรมในเรื่องอื่นๆสืบเนื่องจากปีที่แล้ว ในเรื่องนี้ทางทีมงานจึงไม่ได้ตั้งเป็นแผนการทำงานของภาคกลางไว้

 

อาจารย์สรา บอกว่า ไอ้ถอดเป็นเรื่องเป็นราวนี้คงไม่ได้ทำ แต่รายงานการดำเนินงานทำแน่นอนตามรูปแบบ ถอดบทเรียนไม่ค่อยเป็นด้วยจ๊ะ ใส่บทเรียนเป็นอย่างเดียว

 

ท้ายที่สุด สรุปได้ว่า ศูนย์ภาคกลางจะรับดำเนินการถอดบทเรียนการพัฒนาอาสาสมัครอาชีวอนามัยชุมชน ของทั้ง 4 ภาค ทั้งนี้จากการสนับสนุนจากแผนงาน ผู้ที่ดำเนินการเป็นหัวเรือหลักในเรื่องนี้ คือ รศ.ดร.สุรินทร อาจารย์ต้องที่น่ารักของพวกเรา อาจารย์ต้องทำงานร่วมกับอาจารย์สรา มาตั้งแต่เริ่มโครงการใหม่ๆ

 

ศูนย์ภาคกลาง จึงมีหัวหน้าทำโครงการเพิ่มขึ้นอีก 1 ท่าน นอกเหนือจาก งานสร้างนวัตกรรมด้านความปลอดภัย โดย อาจารย์ไชยนันต์ แท่งทอง

 งานที่เราต้องทำหลักๆ คือ

  1. การศึกษาต้นทุนอาชีวอนามัย
  2. นวัตกรรมเพื่อความปลอดภัย
  3. สื่อ ชุดความรู้ในการผลิตอาสาสมัครอาชีวอนามัยชุมชน
  4. การจัดเวทีอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในแรงงานนอกระบบ
  5. และเพิ่มอีก หนึ่งคือ การถอดบทเรียนเรื่องการพัฒนาอาสาสมัครอาชีวอนามัยชุมชน

 

ตกลงกันตามนี้นะคะ

 

after

 

จะทำอย่างไรล่ะ

 

what1

ดูมันยุ่งยาก จริงๆ แต่ต้องทำให้จงได้

 

aad

 

คนหัวโต๊ะ ส่งเรื่องที่ท้าทายมาให้อีกแล้ว

แต่ยินดี รับค่ะ

 

sn

 

ท่านอาจารย์แม่แห่งวงการพยาบาลอาชีวอนามัย ท่านอาจารย์รุจิภาส ภู่สว่างและทีมงาน

ประกบด้วย อาจารย์แสงอรุณ จากศูนย์ภาคใต้

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s