ปรึกษาหารือกับคณะกรรมการศูนย์ฯ

 

 วันนี้ 23 มกราคม 2552 ศูนย์วิชาการภาคกลางจัดให้มีการประชุมเพื่อชี้แจงและปรึกษาหารือ

 

การประชุมเล็กๆ เริ่มขึ้นโดยอาจารย์สรา ขอบคุณท่านกรรมการศูนย์ ท่านแรก รศ.ดร.พรพิมล กองทิพย์ อาจารย์ช่วยดูความสมบูรณ์ของหนังสือคู่มือวิน ซึ่งคาดว่า ปีนี้จะถูกทำให้เสร็จสมบูรณ์ได้ ท่านต่อไป อาจารย์ไชยนันต์ แท่งทอง โดยเฉพาะวันนี้ ทางศูนย์มีเรื่องงานวิจัยของ อาจารย์ไชยนันต์เป็นเรื่องเพื่อพิจารณาด้วย

 

ต่อมาอาจารย์สรา นำเสนอสรุปแผนงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบและโครงการที่จัดทำขึ้นในพื้นที่บ้านเลือก โพธาราม และอาจารย์ไม่ลืมที่จะเรียนให้คณะกรรมการทราบว่า ปีนี้ ทางศูนย์ได้รับหน้าที่ให้ดูแลรับผิดชอบแรงงานนอกระบบในเขตกทม.ด้วยเช่นกัน คงจะได้รบกวนท่านคณะกรรมการในปีนี้ให้บ่อยขึ้น

สุดท้ายตามด้วยเรื่องเพื่อพิจารณา เป็นเรื่องนวัตกรรมเพื่อความปลอดภัยในแรงงานนอกระบบ อาจารย์สราได้เรียนชี้แจงกับที่ประชุมว่า ในแผนงานที่รับไว้ ทางเราต้องผลิตนวัตกรรมความปลอดภัยขึ้นมา 2 ชิ้น ชิ้นที่ 1 คือ การพัฒนาอาสาสมัครอาชีวอนามัย ชิ้นที่ 2 จะเป็นเครื่องมือ จับต้องได้ ที่ใช้ในการเสริมสร้างความปลอดภัย

อาจารย์ไชยนันต์ได้นำเสนองานพัฒนานวัตกรรม 2 ชิ้น ชิ้นที่ 1 เป็นอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลของเกษตรกร และชิ้นที่ 2 เป็นเครื่องมือเพื่อความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีในกลุ่มช่างเสริมสวย

ท่านอาจารย์วิชัย พฤกษ์ธาราธิกูลได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ต่องานพัฒนาซึ่งใช้การมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายผนวกกับองค์ความรู้ด้านวิศวกรรม

อาจารย์เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ ตามมาสมทบคนสุดท้าย อาจารย์ได้ให้ข้อเสนอแนะกับงานนวัตกรรมในเกษตรกรซึ่งทางภาควิชาได้เคยร่วมงานกับ Prof. Tokura ในเรื่องสรีรวิทยาการทำงานซึ่งเกี่ยวกับการควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย

 

อาจารย์สราคิดว่า ในปีนี้ ทางศูนย์ฯคงมีโอกาสได้ผลิตงานหรือชิ้นงาน นวัตกรรมด้านความปลอดภัยสำหรับกลุ่มแรงงานนอกระบบที่เห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

 

อาจารย์สรา จากศูนย์ฯ

 

11

 

อาจารย์ สรา อาจารย์วิชัย และอาจารย์ไชยนันต์

ถ่ายรูปโดยคุณพนิตนาฏ ท่านอาจารย์พรพิมล ให้ข้อมูลและรับข้อมูลเสร็จ

รีบไปประชุมต่อ จึงไม่มีรูปปรากฏ

Advertisements

One thought on “ปรึกษาหารือกับคณะกรรมการศูนย์ฯ

  1. โอ้โห ไม่ได้เข้ามาเยี่ยมเยียนซะนาน ตกข่าวไปตั้งเยอะแน่ะค่ะ
    วิวคุ้นๆ นะคะ รูปนี้ แห่ะๆๆๆ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s