พิจารณากรอบแนวคิด ของจริง

งานพิจารณากรอบจัดขึ้นที่  KU Home  ในวันที่ 10-11 มกราคม 2552

เอาอย่างไรละทีนี้ เพราะทางพื้นที่บูรณาการบ้านเลือกคลอดแผนการทำงานพื้นที่บูรณาการขึ้นมาเรียบร้อยแล้ว แล้ววันนี้จะมาพิจารณากรอบงานกัน แต่จริงๆแล้วทีมงานใหญ่ของพวกเราก็เคยคุยแนวทางหรือกรอบนี้กันไปบ้างแล้วก่อนมีวันนี้ แล้วจึงส่งต่อพื้นที่ไปพิจารณา ดังนั้นจึงทำให้พวกเราทำงานกันอย่างไม่ยากมากนัก ทางทีมแผนจัดการประชุมพิจารณาแบ่งงานออกเป็น 2 วัน ในวันแรกจะเป็นเรื่องของกรอบการพัฒนาอสอช. และเรื่องกรอบสวัสดิการชุมชน ในวันที่ 2 เป็น เรื่องกรอบการพัฒนาศักยภาพผู้นำและเครือข่ายและปิดด้วยท้ายกรอบคิดนโยบายท้องถิ่น การจัดประชุมสัมมนาจะเริ่มด้วยร่างตุ๊กตาของกรอบในแต่ละกรอบกันก่อน หลังจากนั้น ทางทีมพิธีกร จะใช้คำว่า เชิญหาความสำราญ

เวลาสำราญที่ว่าก็คือให้แต่ละพื้นที่บูรณาการพิจารณาเรื่องกรอบที่มีการนำเสนอว่ามีความครอบคลุมหรือไม่และให้ทาบเทียบกับแผนการดำเนินงานของแต่ละพื้นที่เมื่อทาบกรอบแล้วเป็นอย่างไรประการใดบ้าง

ทีมบ้านเลือกของเรา มีธงชัดอยู่ที่ การสร้างศักยภาพอสอช. สำหรับรายละเอียดก็ไม่ได้มีอะไรสลับซับซ้อนมากมายนัก เป็นโชคดีของการจัดตั้งคณะทำงานพื้นที่ของบ้านเลือกที่เข้มแข็ง การทำแผนบูรณาการจึงเกิดขึ้นได้อย่างสอดคล้องกับกรอบแนวคิดหลายกรอบ ทีมงานบ้านเลือก เห็นด้วยกับกรอบแนวทุกกรอบที่นำเสนอ แต่ด้วยข้อจำกัด ความพร้อม และที่สำคัญคือความต้องการของพื้นที่ ซึ่งครั้งนี้รวมถึงองค์กรท้องที่ด้วย ทำให้การพัฒนาในแต่ละเรื่องมีน้ำหนักที่มุ่งเน้นที่แตกต่างกันไป สำหรับการพิจารณากรอบ อสอช. ใช้เวลาทั้งสิ้น 5 ชั่วโมง กินเวลากว่าครึ่งวันของวันแรก ใช้เวลาจนพวกเรา กรอบกันไปตามๆกัน สำหรับกรอบการพัฒนาอสอช.กับแผนงานบ้านเลือก ทีมของเราเห็นพ้องต้องกันว่า เราจะมุ่งไปในระดับที่ 2 และเติมเต็มในระดับที่ 1 สำหรับระดับที่ 3 การมีศูนย์ปราชญ์ของชุมชนนั้นเราเห็นด้วย แต่ทีมงานของปักธง เพื่อเดินทางสู่ระดับ 2 นั่นคือ ถ่ายทอดความรู้ความปลอดภัยสู่เครือข่าย เฝ้าระวังสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน สำหรับการเติมเต็มระดับ 1 คือเพิ่มศักยภาพในการถ่ายทอดความรู้ นั้น ทางทีมบ้านเลือกมีแผนงานที่ชัดเจนในเรื่องเหล่านี้และจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม 2552 เป็นต้นไป

จากการประชุมครั้งนี้ ทีมบ้านเลือกได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนในหลายประเด็น ทีมงานของเราสนใจรูปแบบสวัสดิการชุมชนของท่านผอ. สุวัฒนา และมีแนวคิดว่าจะนำเสนอต่อเทศบาลบ้านเลือก หากมีความเป็นไปได้จะสมัครเข้าร่วมโครงการนี้ แต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่ต้องทำเป็นสิ่งแรกตามความต้องการจากท้องที่และท้องถิ่นก่อนก็คือ การเรียนรู้ทำความเข้าใจเรื่อง สวัสดิการทั้งหมดนี้อยู่ในแผนที่ทีมงานทำงานพื้นที่บูรณาการได้จัดทำขึ้นแล้ว ทุกอย่างจึงสอดคล้องกัน เรื่องสวัสดิการชุมชนนั้น ทีมบ้านเลือกอาจจะมีลู่เดินพิเศษจากรูปแบบนี้ เมื่อจบโครงการอาจจะกลายเป็นลู่วิ่งที่ทรงพลังก็ได้ ขอเชิญติดตามกันต่อไป

เรียนท่านผอ. ชื่อรูปแบบนี้มีชื่อหรือยังคะ เป็น SA ก็ได้นะคะ สรา อาภรณ์คะ อาจารย์สราเรียนท่านผอ.ว่า จะขอเข้าไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องนี้ ทีมบ้านเลือกของเรา เริ่มจากศูนย์กันเลยสำหรับเรื่องนี้ ท่านผอ. บอกว่ายินดี เราคนซอยเดียวกันค่ะ

 

สำหรับสองกรอบสุดท้ายเป็นเรื่องศักยภาพผู้นำและนโยบายท้องถิ่น อาจารย์สราขอสารภาพตรงๆ ด้วยว่า ใช้เวลาในการหาความสำราญ อย่างเข้มแข็ง จึงทำให้อาจารย์รู้สึกค่อนข้างจะกรอบตามชื่องาน สิ่งที่ได้เรียนรู้อย่างมากคือ ได้เรียนรู้จาก อสอช และ ผู้นำ ตัวจริงคือ คุณประจักษ์ศิลป์ จากการนำเสนอของคุณประจักษ์ศิลป์ เราได้บทเรียน เรื่องราว สาระ เพื่อการทำงานของพวกเราต่อไปอย่างมากมาย

ทีมงานบ้านเลือกของเรามีความคิดเห็นร่วมกันว่า เราจะมีผู้นำที่มีความชำนาญ เชี่ยวชาญเป็นเรื่องๆไป ในกรณีคุณประจักษ์ศิลป์นั้น เราอาจจะหาไม่พบเลยในพื้นที่ของเราเลยก็ได้ ดังนั้นเราขอคิดตามความเป็นไปได้ของพื้นที่ด้วยว่า น่าจะสร้างคนที่ชำนาญเป็นเรื่องๆไป ในปีนี้ เราเน้น อสอช.แต่จะไม่ละเลยเรื่อง สวัสดิการ และเรื่องอื่นๆ

สำหรับเรื่องสุดท้าย นโยบายท้องถิ่น ทีมงานของเราได้ก้าวล้ำหน้าไปหลายเรื่อง เช่นขณะนี้ทางเทศบาลบ้านเลือกได้มีนโยบายให้การสนับสนุนตรวจร่างกายตามความเสี่ยงกับกลุ่มอาชีพทำตุ๊กตา ช่างเสริมสวยและเกษตรกร ไปเรียบร้อยแล้ว แต่ในปีนี้ เราจะทำเส้นทางเดินให้ชัดเจนขึ้น เพื่อทำให้เกิดนโยบายที่ชัดเจนในเรื่องอื่นๆเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของแรงงานนอกระบบในพื้นที่บ้านเลือกโดยการสนับสนุนจากองค์กรท้องถิ่นและจากความร่วมมือของคนในพื้นที่ต่อไป

 

ขอเชิญหาความสำราญ

ดร. สรา  กรอบแล้วกรอบอีก

 

1

อาจารย์หนิง จากศูนย์วิชาการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เสนอกรอบสวัสดิการชุมชน

 

3

รูปแบบสวัสดิการชุมชน จากท่านผอ. สุวัฒนา

 

 

 

5เพิ่มเติมกรอบการพัฒนาอสอช.  กรอบนี้ทางมหิดล ศูนย์วิชาการภาคกลาง

ร่วมพัฒนากับทาง ศูนย์วิชาการภาคเหนือ คณะพยาบาลศาสตร์ มช. จ๊ะ

 

 

9

ทีมที่ต้องทำงานหนักอีกหนึ่งทีมคือ ทีมประเมินภายใน  

พี่ดาวน้อยซึ่งคอยประคับประคองเมื่อเรากำลังหลงทาง พี่ดาวน้อย ขอไมค์โครโฟนทันที

 

10

คุณประจักษ์ศิลป์ อสอช.ตัวอย่าง (แต่งตั้งโดยดร.สรา)

พบกันแน่ ที่แม่ทาเหนือ คุณประจักษ์ศิลป์เตรียมเคลียร์พื้นที่ได้ อาจารย์จะไปเร็วๆนี้

Advertisements

2 thoughts on “พิจารณากรอบแนวคิด ของจริง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s