ประชุมชี้แจงกิจกรรม ปี 52

ประชุมชี้แจงกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว

เมื่อวาน(6 มกราคม 2552) อาจารย์ไปประชุมที่เทศบาลบ้านเลือก ออกจากกรุงเทพเช้ามืด แต่รถติดมาก ทำให้ถึงบ้านเลือกช้ากว่าปกติ แต่อย่างไรก็ตามก็ยังทันเวลาที่จะนำเสนอ ท่านรองประภาพรเป็นผู้เปิดประชุม ตามด้วยคุณหมอนิคม แห่งสถานีอนามัยบ้านเลือก นำเสนอเรื่องตัวชี้วัดของเครือข่าย 6-7 ข้อด้วยกัน วันนี้อาจารย์จะเรียนตามตรงว่า ไม่ได้หอบหิ้วเครื่องมือส่วนตัวคือคอมพิวเตอร์ไป ขาดอุปกรณ์ก็เลยพูดอะไรไม่คล่องเลย แต่อย่างไรก็ตาม อาจารย์ก็ได้นำเสนอตามเอกสารที่พี่ตุ้ม ทีมประเมินได้กรุณาทำแนวทางไว้ให้ อาจารย์ก็เลยสามารถนำเสนอแผนที่เกี่ยวข้องกับศูนย์วิชาการได้(ดูเหมือนจะคล่องแคล่ว)

สิ่งที่น่าสนใจจากการประชุมคือ แผนที่อาจารย์จัดทำไว้สำหรับกลุ่มอาชีพใหม่คือ กลุ่มผลิตปลาหวานนั้น ทางทีมงานเตรียมว่าจะเป็นการให้ความรู้ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยกับกลุ่มนี้ โดย อาสาสมัครอาชีวอนามัย ชุดที่ผลิตขึ้นมาเมื่อปีที่แล้ว แต่ทางที่ประชุมเห็นว่า น่าจะมีอาสาสมัครอาชีวอนามัยจากกลุ่มปลาหวานเองด้วย เรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่ทางเทศบาลจะรับพิจารณา อาจารย์ก็จะนำเสนอแผนงานต่อไปในครั้งหน้า

 

การประชุมของเรา ดำเนินไปถึงเที่ยงครึ่ง สรุปก็จะมีการปรับปรุงแผนงานและมีการทำรายละเอียด(ไม่มาก) ของโครงการเพิ่มเติม และจะประชุมกันครั้งหน้า

 

แต่สำหรับอาจารย์ ทีมวิชาการแล้ว ทีมงานของเราจะเริ่มต้นทำงานตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป แผนงานผลิตอสอช. ต้องพูดว่า เพิ่มศักยภาพอสอช. ก็จะเริ่มดำเนินการ กับทีมวิชาการกลาง ที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย นำทีมโดย รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ อาจารย์วางแผนว่า จะประชุมทีมงานกลางเร็วๆนี้ เพื่อได้มาซึ่งสื่อ เครื่องมือ การผลิต การเพิ่มศักยภาพ อสอช. สำหรับบ้านเลือก

 

รายงานจาก ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ศูนย์วิชาการแรงงานภาคกลาง

ผศ.ดร. สรา  อาภรณ์

 

ปล. เพิ่มเติมว่า ทางทีมงานพื้นที่ ตกลงร่วมกันว่า จะมีการประชุม พบกันทุกเดือน

ในวันพุธที่ 2 ของทุกเดือน ครั้งหน้า เราพบกันวันที่ 11 กุมภาพันธ์คะ

 

 

062

คุณประภาพร พุญพิทักษ์สกุล และ คุณหนามเตย นาคแหยม เทศบาลตำบลบ้านเลือก

 

061

 

ทีมงาน ปรึกษาหารือ ยิ้มแย้มแจ่มใส

“เราควรมี อสอช.ของกลุ่มปลาหวานของเรา

เพราะอสอช.ที่เป็นกลุ่มทำปลาหวานน่าจะเข้าใจในงานของพวกเรามากกว่า”

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s