ร่วมจัดสัมมนา ชุมชนปลอดภัย ครั้งที่ 1

ช่วงนี้ อาจารย์ยุ่งตลอด คำนี้เป็นคำฮิตที่ฟังดูดีนะจ๊ะ ยุ่ง ยุ่ง ยุ่ง แต่ของอาจารย์ยุ่งจริงๆ ประชุมตลอด บางวันประชุมเช้า บ่ายและต่อเย็นอีกรอบ

 

เมื่อวานมีประชุมร่วมกับศูนย์วิจัยเพื่อสร้างความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ท่านประธานในที่ประชุม เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดี คือ คุณหมออดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ อาจารย์สราเคยทำงานร่วมกับท่านในโครงการที่อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร

 

ทางทีมงานศูนย์วิจัย ฯ โดยร่วมกับ สสส. กำลังวางแผนจะจัดประชุมระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยในชุมชน อาจารย์สราได้โอกาสดีที่คุณหมอเชิญเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ทำให้ทีมงานแรงงานนอกระบบของเรามีโอกาสนำเสนอเรื่องราว กิจกรรมที่ทำมาและอนาคตต่อไป

 

อาทิตย์หน้า วันที่ 22 ธันวาคม 2551 อาจารย์สรา จะต้องไปประชุมนำเสนองานกับเทศบาลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี อาจารย์จะนำเสนอเรื่องนี้เข้าที่ประชุมด้วย

 

สรุปจากเมื่อวาน ศูนย์วิชาการแรงงานนอกระบบภาคกลาง จะมีโอกาสเข้าร่วมจัดสัมมนาระดับชาติ เรื่อง ชุมชนปลอดภัย ครั้งที่ 1

 

ขอขอบคุณนายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ อีกครั้ง

 

อาจารย์สรา ค่ะ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s