ระวัง เตรียมตัว ทำงานได้

จะลงพื้นที่กันอีกแล้ว งาน แรงงานนอกระบบ จะเริ่มอีกแล้ว อาทิตย์ที่แล้ว น้องฝน 
ศิษย์เก่าอาชีวอนามัยมาถามอาจารย์สรา ว่า อาจารย์ขา จะไปลงพื้นที่อีกเมื่อไรค่ะ 
ตอนนี้หนูพร้อมไปกับอาจารย์แล้ว
 
เตรียมตัวได้จ๊ะ ฝน เราจะไปกันเร็วๆนี้ ที่ ตำบลบ้านเลือก อ.โพธาราม จังหวัดราชบุรี
 
สำหรับท่านที่ไม่สามารถไปต่างจังหวัดได้ มีข่าวดีจะบอกว่า
 
ปีนี้ ศูนย์วิชาการแรงงานนอกระบบภาคกลาง โดยภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
ต้องรับผิดชอบ แรงงานในกรุงเทพมหานครด้วย ใครสนใจจะไปช่วยงาน รับสมัครด่วน 
 
ผศ.ดร.สรา  อาภรณ์
หัวหน้าศูนย์วิชาการแรงงานนอกระบบภาคกลาง 
รายงานจาก มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท
 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s