ร่วมกันทำงาน ศูนย์ภาคเหนือและศูนย์ภาคกลาง

อันเนื่องมาจากศูนย์วิชาการแรงงานนอกระบบภาคกลาง ได้รับเชิญจากแผนงานคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ สสส. เพื่อการพัฒนาอาสาสมัครอาชีวอนามัยชุมชน (อสอช.) ดังนั้น ศูนย์วิชาการแรงงานนอกระบบภาคกลางโดย อาจารย์สรา จึงได้มีโอกาสเข้าร่วมทำงานในการพิจารณากรอบแนวคิดอาสาสมัครอาชีวอนามัย กับศูนย์วิชาการแรงงานนอกระบบภาคเหนือ ซึ่งรับผิดชอบโดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2551 ที่ผ่านมา ณ จังหวัดเชียงใหม่ ในที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาถึงคุณสมบัติ ของอสอช. ศักยภาพของ อสอช. ที่พึงประสงค์ และการพัฒนาหลักสูตรรองรับศักยภาพของ อสอช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

สรุปผลการประชุม ขณะนี้มีธงปลายทางที่ชัดเจน ธงระหว่างทางของการดำเนินการ มีแผนวางรองรับไว้ด้วยเช่นกัน ทางศูนย์วิชาการแรงงานนอกระบบภาคเหนือ จะนำร่างนี้เสนอต่อแผนงานคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบอีกครั้งในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2551  เพื่อแผนงาน ฯ พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะต่อไป ผลที่ได้จะใช้เป็นแนวทางในการผลิต อสอช. ที่มีศักยภาพต่อไป

 

สำหรับภาคกลางเอง เมื่อเสร็จแล้ว ทีมงานภาคกลาง จะนำมาพิจารณาเพื่อการทำงานกับกลุ่มอาชีพต่อไป สำหรับกลุ่มอาชีพกลุ่มใหม่สำหรับปีดำเนินการครั้งใหม่นี้คือ กลุ่มอาชีพผลิตปลาหวาน แต่อาจารย์ก็เบาใจว่า ทางภาคกลาง ขณะนี้เรามีอสอช.อยู่จำนวน 23 ท่าน อสอช.ทั้งหมดที่อยู่ในพื้นที่จะเป็นหัวหอกสำคัญสำหรับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบในกลุ่มอาชีพตนเองและกลุ่มอาชีพอื่นๆต่อไป

 

ผศ.ดร. สรา  อาภรณ์

 

 

aj.cha

 

ต้องเขียนกันชัดๆไปเลยค่ะ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s