ประชุมกิจกรรมพื้นที่ ปี2552

เริ่มแล้ว งานของปีใหม่

 

วันที่ 18 พฤศจิกายน ทีมงานบูรณาการพื้นที่ตำบลบ้านเลือกประชุมเครียดอีกครั้งเกี่ยวกับแผนงานของบ้านเลือกตกลงจะทำอะไรกันในปีหน้านี้ ผลงานที่ได้มาต้องทำต่อ

 

อาสาสมัครอาชีวอนามัยชุมชน ทำงานหนักแน่ๆ ตกลงพวกเราพร้อมเพรียงกันว่า ต้องสร้างศักยภาพของบุคคลกลุ่มนี้ ต่อไป โดยใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่มีอยู่และอาจต้องสร้างเครื่องมือใหม่ขึ้นให้เหมาะสม

 

สำหรับเรื่องที่ยังขาดสำหรับพื้นที่บ้านเลือกของเรา คือเรื่องสิทธิ เรื่องนโยบายสาธารณะ เรื่องกองทุนสวัสดิการชุมชน เราก็ต้องทำกันต่อไป

 

พรุ่งนี้ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2551 พวกเราทีมงานพื้นที่ และแผนงานจากหน่วยเหนือ จะร่วมใจกันไปพบเทศบาลซึ่งเป็นองค์กรในพื้นที่ จุดประสงค์เพื่อให้เรื่องทั้งหมดที่เราเหนื่อยกันมาเพื่อแรงงานในชุมชนนั้น ต้องถูกดำเนินการออกไปเป็นรูปธรรม ออกไปเป็นนโยบายสาธารณะต่อไป

 

ผลการคุยกันอย่างเข้มข้นในวันที่ 18 ทำให้เราทราบเรื่องที่จะต้องรีบดำเนินการแผน 4 เดือนของเราคือสร้างศักยภาพอสอช. เริ่มด้วยการประเมิน ตามด้วยการใส่ความรู้ เรื่องความเสี่ยง การดูแลสุขภาพ สิทธิ สวัสดิการชุมชนและพร้อมกันนั้น เราก็จะไม่ลืมว่านวตกรรม สื่อ เครื่องมือ ที่ใช้ ต้องมีการพัฒนา (ทำให้ดีขึ้นหรือทำขึ้นมาใหม่) ไปพร้อมๆ กัน

 

4 เดือนข้างหน้านี้ ไปเช่าบ้านอยู่ในพื้นที่ ท่าทางจะสะดวกค่ะ

 

ดร.สรา รายงาน

 

 

dsc05478

ในรูปขาด อาจารย์สรา ผู้เก็บรูป และน้องเปี๊ยก ไปหยิบเอกสารในรถ ค่ะ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s