ประชุมผลการดำเนินงานและแผนการดำเนินงาน

หายไปนานมาก สำหรับทีมแรงงานนอกระบบ แต่การทำงานก็ไม่ได้หยุดเลย อาจารย์นั่งทำงานวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนอาชีวอนามัยของกลุ่มอาชีพช่างเสริมสวย กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มผลิตตุ๊กตาทุกวัน เมื่อได้ข้อมูลที่นิ่งแล้ว เก็บแล้วเก็บอีก ถามแล้วถามอีกโดยความช่วยเหลือของน้องๆ ในพื้นที่และจากความช่วยเหลือที่แข็งขันของ CUP สถานีอนามัยบ้านเลือก อาจารย์ก็ได้ข้อมูลมาค่อนข้างสมบูรณ์อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ข้อมูลทั้งหมดถูกนำมาวิเคราะห์อย่างเป็นขั้นเป็นตอน (และเกินขั้นตอนในบางเรื่อง)  และด้วยความช่วยเหลือของคุณพรทิพย์ ชาวนาสวน ผู้เชียวชาญต้นทุนในพื้นที่อำเภอจะนะ คุณพรทิพย์ทำให้การวิเคราะห์ง่ายขึ้น  ต้องขอบคุณคุณพรทิพย์ มา ณ ที่นี้ด้วย
อาจารย์ได้นำเสนอข้อมูลสถิติการมีโรคประจำตัว การบาดเจ็บการเจ็บป่วยและการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน พร้อมกับค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพ และค่าใช้จ่ายในการรักษา ไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ก่อนนำไปเสนอที่ประชุม อันประกอบด้วย ทีมแผนงานและศูนย์วิชาการภาคต่างๆ อาจารย์ได้รับคำแนะนำจาก รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ ที่ปรึกษาศูนย์วิชาการแรงงานนอกระบบภาคกลาง
ผลการศึกษาวิจัยถูกนำเสนอด้วยตัวเลขและกราฟ ที่ชัดเจน บาทต่อบาท นำไปสู่แนวทางในการส่งเสริมคุณภาพชีวิต(คำโตมากกก) ผ่านการลดการบาดเจ็บ โรค การเจ็บป่วยและอุบัติเหตุจากการทำงาน นำไปสู่แผนการดำเนินงานในปีถัดไป
แผนการดำเนินงานของภาคกลางปีหน้า พวกเราปักธง “อาสาสมัครอาชีวอนามัย” ขณะนี้ เรามีสถิติพร้อม อุบัติการณ์ พร้อมยืนยันด้วยค่าใช้จ่ายที่ชัดเจน
การทำงานในปีหน้าของพวกเรา เป็นเรื่องที่ท้าทาย และพวกเราจะทำกันต่อไปเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของแรงงานนอกระบบ
อาจารย์ สรา
Advertisements

One thought on “ประชุมผลการดำเนินงานและแผนการดำเนินงาน

  1. เข้าชมอีกสองครั้ง blog stats ก็จะเป็น 3,333 แล้วค่ะพี่ปู

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s