ประชุมบูรณาการ เพื่อคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ บ้านเลือก

พูดกันอีกรอบ กับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ อาจารย์เคยถูกฝ่ายสนับสนุน(ประเมินผลการทำงาน)สัมภาษณ์ว่า คำว่าคุณภาพชีวิตที่ดีแปลว่าอะไร

วันนั้น ตอบน้องโอ ไปว่า อยู่ดีกินดี ไม่เจ็บไม่ไข้

นี่คือมุมมองของอาจารย์ แล้วตัวแรงงานนอกระบบเอง เขาจะตีความว่ากระไร

วันที่ 16 สิงหาคม 2551 ก็เลยเกิดเวทีเล็กๆในตำบลบ้านเลือกพูดคุยกันในเรื่องนี้ ว่าเราจะมองกันอย่างไรดี เริ่มต้นด้วย คุณอรพิน พี่แอ๊ดจากฝ่ายแผน มาดำเนินการเอง

คุณอรพิน วิมลภูษิต ฝ่ายแผนคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ

สิ่งที่ได้รับจากพี่น้องแรงงาน จากแต่ละกลุ่ม นำไปสู่การพัฒนาแผนงานสำหรับพื้นที่บูรณาการในปีที่ 2 ต่อไป วันนั้นผู้เข้าประชุมประกอบด้วยตัวแทนกลุ่มเกษตรกร กลุ่มตุ๊กตา กลุ่มช่างเสริมสวย และ กลุ่มน้องใหม่คือ กลุ่มปลาหวาน

เพื่อนพ้องน้องพี่ ผู้มีส่วนร่วมในการทำแผนบูรณาการ

นอกจากนี้ ยังมีคุณหมอรุ่งศรี หมอนิคม คุณโส จากสคร. 4 ป้านวล สวน เชษฐ์ และ อาจารย์สรา เข้าร่วมถกเพื่อค้นหางานที่จะทำในปีต่อไป ในที่สุดแผนก็ออกมาอย่างคร่าวๆว่า

เราจะดูเรื่องสุขภาพอนามัย หรือ เดี๋ยวนี้ พี่น้องแรงงานพูดคำว่า “อาชีวอนามัย”กันคล่องปากแล้ว (ดีแล้วค่ะ เผื่อทีวีช่องไหนจะมาสัมภาษณ์)

เราจะทำเรื่องสุขภาพอนามัย ใครจะทำ คำตอบคือ อาสาสมัครอาชีวอนามัยในชุมชน (อสอช.) เป็นตัวขับเคลื่อนผ่านนวตกรรมอันเป็นกระบวนการพัฒนาอสอช. โดยมีเครื่องไม้เครื่องมือหลายตัวซึ่งร่วมกันผลิตจากหลายฝ่ายช่วยกันและที่สำคัญคือต่อไปนี้องค์กรพื้นที่จะถูกพวกเราปฏิบัติการชวนคุยแลกเปลี่ยนเพื่อพัฒนาพื้นที่เน้นสุขภาพของคนในพื้นที่ มากขึ้นบ่อยขึ้น

ในขณะเดียวกันพวกเราจะต้องทำความเข้าใจเรื่องสิทธิ เรื่องสวัสดิการ ให้มากขึ้น เริ่มจากคณะทำงานเองและเรื่องราวต่างๆจะถูกถ่ายทอดสู่ชุมชนแรงงานนอกระบบ

ทั้งหมดนี้คือ สิ่งที่พวกเราจะต้องทำในปีหน้า หลังตุลาคมนี้เป็นต้นไป

 

 

โอ้โห งานหนักจ้า งานหนัก

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s