ติดอาวุธ อสอช. สิทธิ และสารเคมี

งานติดอาวุธกลุ่มแรงงานนอกระบบ ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

วันที่ 9 กรกฏาคม 2551 ทางกลุ่มเครือข่ายแรงงานภาคกลาง เป็นเจ้าภาคจัดการอบรมเพิ่มศักยภาพในเรื่อง สิทธิแรงงานนอกระบบ ตั้งแต่เวลา 10.00-12.00 น. ณ โรงงานอุษาตุ๊กตา มีผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็น อาสาสมัครอาชีวอนามัยในชุมชนประมาณ 35-40 คน เข้าร่วมอบรม คุณชฤทธิ์ มีสิทธิ์ ให้เกียตริเป็นวิทยากรให้กับกลุ่ม พี่ชฤทธิ์ เริ่มต้นการอบรมด้วยคำว่า อาชีวอนามัย คืออะไร ไหนเล่าให้ฟังเป็นรูปเป็นร่างหน่อยได้ไหม

อาจารย์ยิ้มหน้าแป้นอยู่หลังเวที ลูกศิษย์อสอช. ที่ร่วมกันผลิต ตอบคำถามอย่างชัดถ้อยชัดคำ ไม่ตอบเฉยๆ ทำท่าทำทางพร้อมบอกวิธีการปรับปรุงด้วย (ดังรูป ปรับปรุงท่าทางการทำงาน “เรื่องอะไรต้องไปบิดตัวทำงานอย่างนั้น”

อาจารย์สรา หน้าบาน อยู่หลังเวที

การดำเนินการอบรมเป็นไปอย่างสนุกสนาน ตกลงแล้วสรุป สิทธิของกลุ่มแรงงานนอกระบบ มีหรือไม่มี ชัดหรือไม่ชัด เราก็จะดำเนินการกันต่อไป รอใครไม่ได้ เราก็ต้องทำกันละ ช่วยเหลือตนเองกันก่อนละ มีการพูดถึงเรื่องสวัสดิการชุมชน และความร่วมมือของการปกครองส่วนท้องถิ่น

วันนี้สัมฤทธิ์ผล จ๊ะ เรื่องสิทธิ เรื่องคำว่า นอกระบบ ในระบบ ชัดเจนกระจ่างในใจของทุกคน

ตอนบ่าย อาจารย์สรา ว่าเอง เรื่องสารเคมี แผนการอบรมวันนี้ ถูกร่างในใจตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้ว

สื่อเรื่องการทดสอบสารเคมีตามการจัดกลุ่มของสหประชาชาติ ถูกหยิบยืมมาใช้ จาก GTZ (German Technical Cooperation) ทำอย่างไร กลุ่มเป้าหมายถึงจะมีความรู้เรื่องสารเคมีมากขึ้น จากเดิม จะให้มาเรียนรู้สูตรโครงสร้าง ไม่ได้หรอก

อาจารย์ ตกลงใช้เครื่องมือของภาครัฐ คือ การสื่อสารความเป็นอันตราย ที่เป็นป้ายสัญลักษณ์ ที่ติดมากับผลิตภัณฑ์ และให้ความรู้โดย ใช้สื่อการทดสอบสารเคมี ที่ให้ได้มาซึ่งป้ายดังกล่าว ทำไมเขาติดป้าย กัดกร่อน (กลุ่ม 8 ตามการจัดกลุ่มของสหประชาชาติ) อาจารย์เปิดสื่อการทดสอบสารกลุ่ม 8 ให้ดู ทำไมต้องติด กลุ่มของเหลวไวไฟ อาจารย์ก็เปิดสื่อการทดสอบที่ได้มาซึ่งป้ายนี้ให้ดู

สรุป สัมฤทธิ์ผล อีกหนึ่งระดับ ใช้เครื่องมือที่ภาครัฐจัดให้ ส่งเสริม สร้างความตระหนักให้เกิดความปลอดภัย พร้อมกับสุขภาพอนามัยที่ดีในกลุ่มแรงงานนอกระบบ

ครั้งหน้า เราจะคุยกันเรื่อง การดำเนินธุรกิจเบื้องต้น(21 กค. 2008) เพื่อจุดประสงค์เรื่องการสร้างความมั่นคงในอาชีพจ๊ะ เราดูทุกเรื่อง เราช่วยทุกเรื่องเท่าที่จะทำให้ คุณภาพชีวิตของแรงงานนอกระบบดีขึ้น ทั้งเรื่อง อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม สิทธิ ความมั่นคงทางสังคม

ช่วยกันทำงาน

ท้ายสุดคุณหมอจากโรงพยาบาลโพธาราม ชี้แจงเรื่องการเฝ้าระวังสุขภาพจากการทำงาน และอาจารย์สรา เสริมเรื่องการสำรวจความปลอดภัยโดยใช้แบบสำรวจ วิน และวิช

พบกันเร็วๆนี้ค่ะ

คุณชฤทธิ์ มีฤทธิ์ กำลังสำแดงฤทธิ์

 

 

นอกระบบ ในระบบ เป็นไงกันจ๊ะ

กรอบแนวคิด “สิทธิแรงงาน”

ชัดเจนที่สุดจ๊ะ

ขอบคุณ สื่อเรื่องสารเคมีจาก GTZ ประเทศไทย

Vielen Dank GTZ , Thailand

 

การติดตามสภาวะสุขภาพ ขอบคุณ โรงพยาบาลโพธารามค่ะ เรามีแบบฟอร์มติดตามกันแล้ว

ทำไมต้องบิดตัวทำงาน ต้องปรับปรุง ต้องปรับปรุง

ข้อแนะนำจาก อาสาสมัครอาชีวอนามัย บ้านเลือก

ขอบใจจ๊ะคุณแคร์ อาจารย์สราภูมิใจในตัวอสอช. มากค่ะ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s