อบรม อสอช (อาสาสมัครอาชีวอนามัย) เรื่องการยศาสตร์ ที่ตำบลบ้านเลือก

วันที่ 18 มิถุนายน เครือข่ายแรงงานภาคกลาง ร่วมกับ ศูนย์วิชาการ สคร.4 สถานีอนามัยบ้านเลือก จัดอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับอาสาสมัครอาชีวอนามัย บ้านเลือก หัวข้อเรื่อง คือ การยศาสตร์

สาเหตุที่เป็นหัวข้อนี้ เพราะ การยศาสตร์เป็นความเสี่ยงหลักของสามกลุ่มอาชีพที่ได้ดำเนินการสำรวจ

ผู้บรรยาย วันนี้เป็นหัวหน้าศูนย์ภาคกลาง ผศ.ดร. สรา อาภรณ์

วิธีการที่ใช้ คือ การนำเสนอ ปรึกษาหารือกลุ่ม และนำเสนอข้อปรึกษาหารือกลุ่ม

สถานที่อบรม คือ โรงงานอุษาตุ๊กตา

จุดมุ่งหมาย เป้าประสงค์หลัก ของการอบรมครั้งนี้ คือเพิ่มติดดาบให้กับอสอช นำไปสู่แนวทางป้องกันและดูแลสุขภาพตนเอง นอกจากนี้ผู้จัดยังหวัง (และต้องการ) ให้กลุ่มอสอช. มีการนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ สู่ลูกข่ายของตนเอง  

ครั้งหน้าที่เราจะพบกัน จะเป็นการอบรม ติดดาบเล่มใหม่ เป็นเรื่องกฏหมาย ข้อบังคับของรัฐ สิทธิและการเข้าถึงสิทธิ ในวันที่ 9 กรกฏาคม 2551

แต่สำหรับทีมงาน เกาะติดพื้นที่ จะมีการประชุมบูรณาการในวันที่ 7 กรกฏาคม 2551 ที่สถานีอนามัยบ้านเลือก 9.00-16.00 น.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s