ประชุมวันที่ 9 มิถุนายน 2551

ผู้เข้าร่วมประชุมในวันที่ 9 มิถุนายน 2551 ที่ผ่านมานั้นประกอบด้วยภาคีเครือข่ายครบทุกภาคส่วน ได้แก่

ทีมการจัดการบริการอาชีวอนามัย จากส่วนกลาง สำนักโรค จากสคร. 4 จากสถานีอนามัยบ้านเลือกและจากโรงพยาบาลโพธาราม

ทีมวิชาการ จากส่วนกลาง ม.ธรรมศาสตร์ และจากภาคกลาง ม.มหิดล

ทีมติดตามงาน คุณโอ

ทีมเครือข่าย หรือทีมแผนงาน เดินทางตรงจากภาคเหนือ

ทีมแกนนำกลุ่มเป้าหมาย เสริมสวย เกษตรกรและผลิตตุ๊กตา รวมถึง อาสาสมัครอาชีวอนามัย

ทีมเทศบาลบ้านเลือก โดย ท่านรองหนามเตย

การเปิดประชุมเริ่มขึ้นโดยท่านสาธารณสุขอำเภอกล่าวต้อนรับเปิดประชุม  จากนั้นคุณอัษฏาวุธ เริ่มดำเนินการแลกเปลี่ยน ขอความคิดเห็น เกี่ยวกับแผนงานสำหรับภาคกลาง จากหลายหน่วยงาน การดำเนินการประเมินสถานะปัจจุบันของการดำเนินการในพื้นที่เริ่มต้นขึ้นด้วยคุณโสภาพรรณ สคร.4 และตามด้วยทีมวิชาการ ดร.สรา แผนงานจากทีมวิชาการถูกนำมาคลี่แสดงให้เห็นว่า ทีมวิชาการภาคกลางได้รับการอนุมัติให้ทำอะไร แผนทั้งหมดได้มาจากการประชุมหลายต่อหลายครั้ง ร่วมกับกลุ่มเป้าหมายและทีมงานในพื้นที่ การทำงานสอดคล้องกับแผนในระดับหนึ่ง จากนั้นที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาถึงแผนงานของเครือข่าย ซึ่งนำเสนอโดย หมอนิคม พุทธา กิจกรรมที่จะมีการดำเนินการต่อไป จะเป็นการเสริมอาวุธให้กับอาสาสมัครอาชีวอนามัย ในเรื่องต่างๆ พร้อมๆ กับการดำเนินการทำความเข้าใจกับผู้นำชุมชนกลุ่มต่างๆ ในเรื่องกิจกรรมในพื้นที่ เพื่อดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการ (จัดวันที 11 มิถุนายน 2551)

การติดอาวุธ ดาบแรกที่จะลง คือ การยศาสตร์ ในวันที่ 18 มิถุนายน  หัวข้อนี้เป็นผลจากผลการสำรวจประเมินความเสี่ยงสุขภาพซึ่งจัดทำโดยสคร.4 ซึ่งคุณโสภาพรรณ ได้นำเสนอไปเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา

การยศาสตร์ ซึ่งเป็นความเสี่ยงหลักของทุกกลุ่มอาชีพ

สิ่งที่ได้จากการศึกษาวิจัยจากพื้นที่ ได้ถูกนำมาจัดการ เสริมคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบต่อไป

แผนงานของวิชาการที่จะลงพื้นที่เร็วๆนี้คือ การศึกษาต้นทุนการเกิดอุบัติเหตุ การเจ็บป่วย และการทดสอบแบบขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย การดำเนินการธุรกิจ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการประสานงานกับพื้นที่

การบูรณาการในเรื่องการเงินมีการพูดถึงและเห็นพ้องต้องกันในหลายเรื่อง การประชุมนำเสนอประสบการณ์อาสาสมัครอาชีวอนามัยและการปรับปรุงงานและสุขภาพ จะเกิดขึ้น ภายใต้ความร่วมมือของ สคร. สอ. เครือข่ายแรงงานและวิชาการ เร็วๆนี้

ดร.สรา ทีมวิชาการภาคกลาง 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ หมอนิคมจ๊ะ ขอแผนงานด้วยจ๊ะ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s