5. เวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชน วันที่ 27 พฤษภาคม 2551

วันที่ 27 พฤษภาคม 2551 ที่ผ่านมา สำนักควบคุมป้องกันโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี นำทีมโดยหัวหน้าฝ่ายงานอาชีวอนามัย คุณโสภาพรรณ และสถานีอนามัยบ้านเลือก คุณหมอนิคม และภาคีเครือข่าย สาธารณสุขอำเภอโพธาราม โรงพยาบาลโพธาราม ร่วมมือกับศูนย์วิชาการแรงงาน จัดเวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชน ภายใต้การสนับสนุนจากเทศบาลบ้านเลือก ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

คุณโสภาพรรณ ชี้แจงกิจกรรมที่ได้ทำตั้งแต่เราเริ่มทำโครงการการส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ ซึ่งสคร 4 ดำเนินการในส่วนงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กิจกรรมที่ได้จัดทำได้แก่ การประเมินความเสี่ยงตามกลุ่มอาชีพ อันได้แก่ กลุ่มผลิตตุ๊กตา กลุ่มช่างเสริมสวย และกลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวโพด 8 แถว และการอบรมอาสาสมัครอาชีวอนามัยชุมชน หลังจากนั้นคุณโสภาพรรณได้นำเสนอผลการประเมินความเสี่ยงกลุ่มอาชีพ แต่ละกลุ่มมีความเสี่ยงกับอันตรายอะไรบ้าง ข้อมูลที่นำเสนอมีความชัดเจนและเห็นเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ยังสอดคล้องกับร่างแผนงานของกลุ่มอาชีพที่ได้จัดทำขึ้นเพื่อเสนอต่อเทศบาลบ้านเลือก กิจกรรมวันนี้ยังได้รับความร่วมมือกับทีมงานจากสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี และนายกเทศมนตรีขุนพระเพ็ง ซึ่งได้นำข้อมูลและประสบการณ์การทำงานร่วมในเรื่องการดูแลสุขภาพของแรงงานนอกระบบกับการทำงานร่วมกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในเรื่องนี้ มาแลกเปลี่ยนกัน ทำให้ที่ประชุมได้ข้อคิดเห็น นำไปสู่แผนงานเพื่อส่งเสริมสนับสนุนแรงงานนอกระบบในพื้นที่ตำบลบ้านเลือกต่อไป

ผู้จัดเวทีดีใจมากที่ท่านผู้บริหารของเทศบาลบ้านเลือกทุกท่านให้ความสำคัญกับการนำเสนอข้อมูลในวันนี้ ท่านนายกเทศมนตรีได้อยู่ร่วมกับที่ประชุมในภาคเช้า ในภาคบ่ายมีการดำเนินการอภิปรายเรื่องแผนงานนำเสนอต่อเทศบาล ท่านผู้บริหารของเทศบาลได้ให้เกียตริให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ และพอจะสรุปแผนงานที่เกี่ยวข้องกับแรงงานนอกระบบในเขตบ้านเลือกได้ดังนี้

1. การให้ความรู้กลุ่มแรงงานนอกระบบ เช่น การจัดอบรมเรื่องสารเคมี เป็นต้น

2. การจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อม เช่น การบริหารจัดการขยะ สารเคมี เช่น ขยะสารเคมีจากกลุ่มเสริมสวย เป็นต้น

3. การตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงกลุ่มอาชีพ เช่น หู ตา ปอด เป็นต้น (ประเด็นนี้ เทศบาลจะนำเรื่องปรึกษากับโรงพยาบาลโพธาราม ต่อไป)

4. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้นอกสถานที่

ทางกลุ่มแรงงานนอกระบบ และผู้จัดงานในวันนั้น ขอขอบพระคุณเทศบาลตำบลบ้านเลือกที่เปิดโอกาสให้มีการจัดเวทีเพื่อนำเสนอข้อมูลในวันนั้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกภาคส่วนจะได้ร่วมกันทำงานเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของชุมชนรวมถึงแรงงานนอกระบบที่อยู่ในพื้นที่ ต่อไป

 

เปิดประชุมโดย ท่านนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

 

 คณะทีมผู้บริหารเทศบาลบ้านเลือกร่วมสัมมนาคืนข้อมูลสู่ท้องถิ่น

 ทีมสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี และเทศบาลสระยายโสม ขุนพระเพ็ง ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์

 

แรงงานนอกระบบ กลุ่มผลิตตุ๊กตา กลุ่มช่างเสริมสวยและกลุ่มเกษตรกร ร่วมอภิปราย กับทีมบริหารเทศบาลตำบลบ้านเลือก

 

แผนซึ่งนำเสนอต่อเทศบาลตำบลบ้านเลือก

รายละเอียดของแผน

พูดคุยกันบ่อยขึ้น!

 

 

Advertisements

2 thoughts on “5. เวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชน วันที่ 27 พฤษภาคม 2551

  1. สวัสดีค่ะ อาจารย์ ไม่ได้โทรหาตั้งนาน แต่ก็ save favorites ไว้เรียบร้อยแล้วค่ะ เห็นผลงานอาจารย์แล้ว ย้อนกลับมาดูตัวเอง อิ อิ อิ หนูต้องขยันขึ้นอีกซัก 10 เท่าถึงจะเท่าอาจารย์ได้นะเนี่ยะ ขอบอกกกกกก
    ที่สงขลาเค้าก็ชวนลงพื้นที่เหมือนกันค่ะ แต่หนูว่าหนูยังไม่สามารถเหมือนอาจารย์เลยขอเค้าพักไว้ก่อน ฮือๆๆๆ เสียดายเหมือนกัน แต่ก็ต้องตัดใจเพราะว่างานสอนต้องมาอันดับหนึ่งค่ะ ….

  2. อาชีพแบบเรา ต้องบริหารจัดการเวลาให้ดีจ๊ะ เรามีโอกาสได้นำความรู้ไปให้คนอื่นๆ ได้ เมื่อมีโอกาส เพ็ญลองพิจารณาโอกาสดีๆ อย่างนี้นะจ๊ะ พี่ว่ามันน่าสนใจนะ

    อาจารย์

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s