4. นัดหมายครั้งหน้า 27 พฤษภาคม นะคะ

กิจกรรมที่ผ่านมาของเรา ทำอะไรไปบ้าง

การดำเนินการเก็บข้อมูลประเมินความเสี่ยงเสร็จเรียบร้อยแล้ว และทีมงานสคร.ก็ยังร่วมใจกับศูนย์วิชาการได้เข้าพบปรึกษากับเทศบาลซึ่งเป็นองค์กรในพื้นที่

ครั้งหน้าทีมงานจากสำนักควบคุมโรคพื้นที่ 4 ร่วมกับศูนย์วิชาการแรงงานภาคกลาง จะจัดเวที นำข้อมูลคืนสู่ท้องถิ่น

เราพบกัน วันที่ 27 พฤษภาคม 2551 ที่ เทศบาลตำบลบ้านเลือก งานนี้ท่านนายกเทศมนตรี เอื้อเฟื้อสถานที่

นอกจากจะนำข้อมูลการประเมินความเสี่ยงกลุ่มอาชีพเบื้องต้นคืนสู่ท้องถิ่นในเวทีนี้แล้ว ทางสคร. 4 ได้เชิญทีมจากสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรีและองค์การปกครองท้องถิ่นจาก สระยายโสม บรรยายเรื่องการเชื่อมโยงโครงการแรงงานนอกระบบอีกด้วย

ท่านผู้ใดสนใจเข้าฟัง ติดต่อด่วนคะ เราจะมาทำความเข้าใจแนวทางการทำงานแรงงานนอกระบบร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกัน ท้องถิ่นใด สนใจ รีบๆ จัดการสอบถามทันที

ผศ.ดร. สรา  อาภรณ์

ศูนย์วิชาการแรงงานนอกระบบ ภาคกลาง

ขอขอบคุณ อาจารย์วันเพ็ญ ทองสุข สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินความเสี่ยงแรงงานนอกระบบภาคกลาง

 

 

เตรียมการก่อนพบผู้ใหญ่

เข้าพบ ปรึกษาหารือกับท่านนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเลือก โพธาราม 7 พฤษภาคม 2551

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s