3. ประเมินความเสี่ยงกลุ่มอาชีพ

วันที่ 21-23 เมษายน 2551 ที่ผ่านมา ได้มีโอกาสเข้าไปร่วมกิจกรรมกับ สคร. 4 และสถานีอนามัยบ้านเลือก ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธารม ในกิจกรรมประเมินความเสี่ยง วันแรก เป็นกลุ่มผลิตตุ๊กตา คุณแต๋น วันที่สอง เป็นวันของกลุ่มเกษตรกรผลิตข้าวโพดแปดแถว วันสุดท้าย กลุ่มช่างเสริมสวย

กิจกรรมที่ทำส่วนใหญ่แล้ว กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ดำเนินการทำกิจกรรมด้วยตัวเอง ในการค้นหาความเสี่ยงในกลุ่มอาชีพของตนเอง ท้ายที่สุด ก็ได้ข้อสรุป ข้อควรระวัง ที่สามารถทำกันเองได้ เพื่อปรับปรุงสิ่งแวดล้อม (ในการทำงาน) และพฤติกรรมของตนเอง

กิจกรรมครั้งต่อไป คือ วันที่ 30 เมษายน 2551 จะเป็นการให้ความรู้อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เอกสารพร้อม (บางส่วน)

พบกันเร็วๆนี้ค่ะ

ผศ.ดร. สรา อาภรณ์

ปล. ขอบคุณแกงบวน จากกลุ่มข้าวโพดค่ะ เราต้องนัดกันสำหรับโฮมสเตย์ด้วยในครั้งหน้าที่พบกัน

 

 

One thought on “3. ประเมินความเสี่ยงกลุ่มอาชีพ

  1. อาจารย์ทำงานหนัก อย่าลืมดูแลสุขภาพให้มากเหมือนกับงานที่ทำด้วยนะคะ

    ปล. อย่าลืมดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ 6 แก้วนะคะ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s