6. แผนงาน ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

ตัวเลข หน้าหัวข้อเรื่องจะทำให้เกิดความเข้าใจในกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในแรงงานภาคเกษตรกรรมและผู้รับงานไปทำที่บ้าน ณ จังหวัดสุพรรณบุรีได้ดียิ่งขึ้น โปรดอ่านเรียงกันตามลำดับแล้วจะเข้าใจ ความเป็นไปเป็นมาของโครงการนี้ทั้งหมด หากท่านผู้ใดต้องการไปร่วมกิจกรรม ที่จะดำเนินการ ใน40 หมู่บ้าน ของจังหวัดสุพรรณบุรี ติดตามได้ดังรายละเอียดดังรูป ขอเรียนเชิญทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย ภาคพิเศษ และภาคปกติ  รวมถึงทุกท่านที่ทำงานเกี่ยวข้องกับแรงงานนอกระบบ หรือแรงงานชุมชน

โครงการ WIND Work Improvement in Neighbourhood Development เป็นโครงการส่งเสริมความปลอดภัยในบ้านและที่ทำงานของเกษตรกร 

โครงการ WISH Work Improvement for Safe Home เป็นโครงการส่งเสริมความปลอดภัยสำหรับผู้ที่ทำงานที่บ้าน

ทั้งสองโครงการนี้ เป็นรูปแบบของ PAOT Participatory Action Oriented Training ใช้การมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายเป็นหลัก ในงานเหล่านี้ เราต้องขอบคุณ Dr. Kazutaka Kogi และทีมงานจาก Institute Science of Labour  ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้ร่วมทำงานกับภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มาเป็นเวลานาน ตลอด 30 ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Dr. Kazutaka Kogi เป็นต้นแบบ เป็นผู้พัฒนาแนวคิดใช้การมีส่วนร่วมในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย พัฒนารูปแบบต่างๆ เช่น WISE Work Improvement in Small Enterprise และอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้เราต้องขอบคุณ ILO โดย Dr. T. Kawakami เป็นแรงสำคัญในการผลักดันการส่งเสริมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในภาคพื้นนี้ และขอบคุณ Dr. Khai ผู้ร่วมพัฒนา WIND ซึ่งขณะนี้มีการนำไปใช้อย่างกว้างขวางทั่วโลก ดร.เฉลิมชัยพูดอยู่เสมอว่า WIND ลมพัด นำสิ่งดีๆจากเวียดนาม เพื่อพัฒนาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของงานภาคเกษตรกรรม พัดมาถึงเมืองไทย ขณะนี้ ลมพัดทั่วไปในจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วคะ

โครงการ WISH ซึ่งได้ดำเนินการครั้งแรกในประเทศไทยนั้น ทางภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้รับการสนับสนุนจาก ILO ในการพัฒนาเครื่องมือนี้ ที่ปรึกษาหลักในงานพัฒนา WIND และ WISH ในครั้งนั้นในประเทศไทย คือ รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ จนในวันนี้ ได้รูปแบบที่เหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากสิ่งแวดล้อมการทำงานที่เปลี่ยนไป การปรับปรุงเพื่อทำให้เหมาะสมมากขึ้น คงต้องมีการดำเนินการต่อไป 

สำหรับโครงการ 40 หมู่บ้านในจังหวัดสุพรรณบุรี นั้น จะใช้ ทั้ง WIND และ WISH  

อยากเรียนให้ทุกท่านทราบว่ายินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่กิจกรรมต่างๆ เหล่านี้อย่างจริงใจ

สังคมอยู่ได้อย่างปลอดภัยและแข็งแรง ถ้าเราร่วมแรงร่วมใจช่วยกัน 

ผศ.ดร.สรา  อาภรณ์

 

 

suphanburi-province-plan.jpg
ลมพัดนำสิ่งดี สิ่งงาม และความปลอดภัย

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s